Om Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme

Et fælleskommunalt serviceselskab betjener kunder, borgere og virksomheder i begge kommuner.

I både Gentofte og Gladsaxe er arbejdet med at udbygge fjernvarmenettet til flere områder af de to kommuner godt i gang i disse år. Forsyningsledninger bringer allerede i dag det varme vand på tværs af kommunegrænserne som en del af det samlede net for hele hovedstadsområdet.

Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme har arbejdet tæt sammen i flere år og de to kommuner ejer i fællesskab et kommunalt serviceselskab – Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme. Vi er ca. 45 medarbejdere, der arbejder med at levere grøn og prisrigtig fjernvarme i Gentofte og Gladsaxe kommuner.

Det nye selskab havde første arbejdsdag den 1. april 2018. Hvis I har fjernvarme, er I stadig kunde hos enten Gentofte Kommune eller Gladsaxe Kommune. I serviceselskabet er vores opgave at betjene virksomheder, kunder og borgere på vegne af kommunerne. Derfor er det os, der hjælper jer, når I har spørgsmål eller brug for hjælp, og det er os, der kontakter jer, når I får tilbudt fjernvarme, skal have lavet service på et anlæg eller lignende.

Det nye selskab skal overholde de samme love og regler, som vi skulle, da vi var en del af kommunerne. Det betyder, at vi stadig kun må opkræve en betaling, der dækker vores omkostninger, og vi har pligt til hele tiden at lægge os i selen for at gøre driften så effektiv som muligt.