Klagevejledning

Hvis I får brug for at klage over en afgørelse, som vi har truffet, finder I her en vejledning til jeres klagemuligheder.

Hvis I har klaget til jeres fjernvarmeselskab, og I ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal I sikre jer, at I som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give jer medhold – eller kun vil give jer delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  4171 5000
post@energianke.dk

I kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk.

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan I indgive en klage online ved at klikke her.

Vælg ’Energi’ og følg instruktionen.

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis I får medhold i klagen, får I gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men I bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Ankenævnet på Energiområdet.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: I finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk.

I har også mulighed for at klage gennem EU-Kommissionens online-klageportal. Det er særlig relevant, hvis I er forbrugere med bopæl i et andet EU-land. I kan indgive din klage via linket herunder, og vælger I at indgive din klage her, skal I angive fjernvarmeselskabets mailadresse, som er fjernvarme@gladsaxe.dk.

Klik her for at indgive jeres klage via EU-Kommissionens online-klageportal.