Serviceeftersyn

Glem alt om ekstra udgifter til reparation. Har I valgt Model A, har I fri service med i aftalen. Læs her om service ved Model A og Model B.

Har I valgt Model A: Service er med i aftalen

Har I valgt Model A, kommer vi på servicetjek hvert andet år. Vi sender jer en besked, så I selv kan aftale tid med serviceteknikeren. Han efterser, at systemet kører som det skal og er indstillet optimalt. Skal noget repareres eller udskiftes, sker det uden udgifter for jer. Så det eneste, vi skal ulejlige jer med, er at lukke vores servicetekniker ind i varmen – og ud igen, når han er færdig med at tjekke jeres anlæg.

Skulle der opstå problemer med dit fjernvarmeanlæg mellem to servicebesøg, er eventuelle reparationer også med i aftalen. Kun hvis det viser sig, at problemet ikke skyldes fejl i fjernvarmeanlægget, afregner vi efter vores faste takster.

Har I valgt Model B: I bestiller og betaler selv for servicetjekket

Har I valgt Model B, skal I selv sørge for løbende eftersyn af fjernvarmeanlægget. De fleste, der vælger Model B, indgår en serviceaftale med det VVS-firma, der monterer anlægget, så spørg VVS-firmaet, hvis I er i tvivl. Hvis I har valgt Model B, og vi bliver kaldt ud til problemer, der skyldes jeres centralvarmeanlæg, afregner vi efter vores faste takster.

Opstår der problemer?

Teknik er teknik – og teknik kan gå i stykker. Hvis I oplever at mangle varme eller varmt vand, så prøv først vores tjeklister – måske kan I løse problemet selv.

Du finder vejledning til teknisk hjælp og fejlfinding lige her.