Om Gladsaxe Fjernvarme

Gladsaxe Fjernvarme distribuerer fjernvarme til en del af Gladsaxe kommune. Læs mere om hvem vi er, og hvor fjernvarmen kommer fra.

Gladsaxe Fjernvarme er Gladsaxe Kommunes forsyningsselskab, og vi leverer fjernvarme til den del af Gladsaxe kommune, der ligger syd for Motorring 3. Ejendomme nord for Motorring 3 i Gladsaxe Kommune forsynes af Vestforbrænding.

Samarbejde med Gentofte Fjernvarme

Gladsaxe Fjernvarme har indgået et tæt samarbejde med Gentofte Fjernvarme og begge forsyningsselskaber holder til på Brandstationen på Bernstorffsvej i Charlottenlund. Afdelingen består blandt andet af montører, ingeniører, maskinmestre, GIS-medarbejdere, økonomimedarbejdere og andre administrative medarbejdere.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gladsaxe

Udbygningen af fjernvarmenettet startede i 2014 og forløber over forskellige faser og etaper. Her kan du se et kort over, hvor fjernvarmen findes i dag og hvor udbygningen er godkendt pt.

Gladsaxe Fjernvarme samarbejder med forskellige entreprenører og VVS-firmaer i udbygningsfasen. Vi koordinerer løbende med de andre kommunale fok, der arbejder på, om og under vejene i Gladsaxe Kommune. Vi forsøger at planlægge i samlet trop, så der kommer færrest gener på vejene for borgerne.

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er et fleksibelt system, der kan bruge alle former for overskudsvarme og energi. Det betyder, at fjernvarmen sikrer stabil vedvarende energi fordelt på flere former. Der kan f.eks. bruges vindenergi til at producere varme, når det blæser meget og oplagre den, så den kan bruges, når vinden ikke blæser.

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Vi får fjernvarmen fra Central Kommunernes Transmissionsselskab (CTR), der hænger sammen med Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Vi har rigtig meget varme omkring os, som vi kan genbruge til fjernvarme. En pæn del af vores varme kommer fra vedvarende energi. Det betyder, at fjernvarme i Gladsaxe er både den mest miljørigtige og mest økonomisk rentable løsning.

CTR har lavet en handlingsplan for hvordan fjernvarmen i 2025 skal være helt CO2-neutral. Det skal ske ved at omlægge produktionen til fuldt at bestå af biobrændsler og vedvarende energi. Altså vil de eksisterende værker blive omlagt til biomasse, og der vil blive investeret i andre former for vedvarende energi, som f.eks. geotermi og store varmepumper.

Fjernvarme hviler i sig selv

En væsentlig grund til at fjernvarme er en billig varmeløsning for den enkelte, er at fjernvarme er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Kort fortalt betyder hvile-i-sig-selv princippet, at forbrugeren er den eneste, som må tjene penge på fjernvarme. Har Gladsaxe Fjernvarme overskud på bundlinjen, fordeles pengene tilbage til forbrugeren ved at varmeregningen bliver lavere det kommende år.