Ændring i opkrævning af det faste bidrag for nye fjernvarmekunder

Fra 1. januar 2022 forventer vi at ændre måden, vi opkræver det faste bidrag for nye kunder. Ændringen har betydning for alle, der bliver tilsluttet fjernvarmen efter 1. januar 2022.

Illustration af en regning

Fra 1. januar 2022 forventer vi at ændre måden, vi opkræver det faste bidrag for nye kunder. Ændringen har betydning for alle, der bliver tilsluttet fjernvarmen efter 1. januar 2022.

Vi opkræver prisen på fjernvarmen ud fra en takst, som Byrådet i Gladsaxe Kommune vedtager, og vi anmelder til Forsyningstilsynet. Fjernvarmetaksten for 2022 er endnu ikke godkendt, men vi varsler allerede nu, at vi ændrer vores måde at opkræve fast bidrag for nye kunder i de første tre år.

På fjernvarmeregningen opkræver vi et variabelt bidrag, dit målte fjernvarmeforbrug og et fast bidrag, alle betaler for at være en del af fjernvarmenettet. Fast bidrag er et gennemsnit af dit forbrug de seneste tre år.

Ændringen for dig der har sagt ja til at blive tilsluttet i 2022
For nye kunder er der endnu ikke et målt fjernvarmeforbrug og opkrævningen har derfor været baseret på et tidligere varmeforbrug eller et beregnet forbrug. Det ændrer vi, så vi de første tre år justerer det faste bidrag i forhold til dit målte forbrug. På dit budget baserer vi de første tre år dit faste bidrag på en beregning eller dit tidligere varmeforbrug. Når året er gået, udarbejder vi din varmeopgørelse, og her justerer vi dit fast bidrag i forhold til dit faktiske fjernvarmeforbrug.

Når du som ny fjernvarmekunde har været kunde i tre år, vil det faste bidrag blive et gennemsnit af dine seneste tre års fjernvarmeforbrug, ligesom det er tilfældet med vores eksisterende kunder.

Du kan se Takstblad 2022 fra 1. januar 2022 her: www.gladsaxefjernvarme.dk/aftale. Punktet om fast bidrag står under afsnittet ”Opbygning af fjernvarmetakst” og ”Det faste bidrag”.