Indlæg af Maria Sørup

Spørgsmål og svar om ophør af samarbejde med MT Højgaard Danmark

Hvad er grunden til, at samarbejdet med MT Højgaard Danmark ophører? Der har været ekstraordinære udfordringer med fjernvarmeudrulningen i Mørkhøj. Især den længere anlægsperiode og de vanskelige trafikale forhold påvirker beboerne i området. Vi og entreprenøren MT Højgaard Danmark har derfor efter længere tids forhandlinger valgt at indstille samarbejdet. Dette er en beslutning taget på […]

Vi skal udnytte energien endnu bedre for at få økonomisk fordel

Grænsen for betaling efter incitamentstakst bliver sænket med én grad pr. 1. januar 2024 (til 44 °C). Afregningen sker efter det, som hedder incitamentstakst. Hvis du har Model A, tager vi ansvaret for denne del, og du skal ikke afregne incitamentstakst.

Hjælp, mit vand er grønt – FAQ

Hvis dit vand er grønt, betyder det, at du har en varmtvandsbeholder eller en veksler, som er utæt. Vi kan se, at vi mister vand et sted i fjernvarmesystemet, og da vi ikke kan lokalisere præcis hvor, har vi tilsat ufarligt sporstof i fjernvarmevandet. Dermed får du som fjernvarmekunde mulighed for at opdage, hvis der er problemer med dit udstyr, så det kan repareres

Tema: Vi finder lækager med grønt sporstof

I juli måned tilfører vi grønt sporstof til fjernvarmevandet for at lokalisere lækager i brugernes varmtvandsbeholdere og fjernvarmevekslere. Hvis du som fjernvarmekunde har et læk i dit udstyr, kommer der grønt vand ud af den varme hane. Farvestoffet er ufarligt og forsvinder hurtigt igen.

Bliver dit badevand grønt, er det ikke en krokodille

I juli måned får du som fjernvarmekunde måske grønt badevand. Vi tilsætter nemlig et sporstof til fjernvarmevandet for at finde lækager i brugernes anlæg. Farvestoffet er ufarligt og forsvinder hurtigt igen.