Indlæg af Maria Sørup

Facts in English

Click here to read our factsheet about district heating in English. Click here to see what’s what in your heating statement?  

Hvad er fjernvarme?

Se en kort film om, hvad fjernvarme er, og hvordan vi leverer fjernvarmen. Filmen fortæller også om de grønne fordele, der er ved at skifte til fjernvarme.

Hjælp, mit vand er grønt – FAQ

Hvis dit vand er grønt, betyder det, at du har en varmtvandsbeholder eller en veksler, som er utæt. Vi kan se, at vi mister vand et sted i fjernvarmesystemet, og da vi ikke kan lokalisere præcis hvor, har vi tilsat ufarligt sporstof i fjernvarmevandet. Dermed får du som fjernvarmekunde mulighed for at opdage, hvis der er problemer med dit udstyr, så det kan repareres

Tema: Vi finder lækager med grønt sporstof

I juli måned tilfører vi grønt sporstof til fjernvarmevandet for at lokalisere lækager i brugernes varmtvandsbeholdere og fjernvarmevekslere. Hvis du som fjernvarmekunde har et læk i dit udstyr, kommer der grønt vand ud af den varme hane. Farvestoffet er ufarligt og forsvinder hurtigt igen.