Vi tilsætter grønt sporstof til fjernvarmevandet igen

Gladsaxe Fjernvarme tilsætter grønt sporstof for at opdage lækager i fjernvarmenettet. Kontakt os, hvis dit varme vand bliver grønt.

Gladsaxe Fjernvarme og MT Højgaard Danmark stopper samarbejdet

Gladsaxe Fjernvarme og MT Højgaard Danmark er blevet enige om at stoppe samarbejdet om udbygningen af fjernvarmenettet i Mørkhøj.

Vi overflyver fjernvarmenettet med en drone

Gladsaxe Fjernvarme vil i foråret overflyve fjernvarmenettet i Gladsaxe Kommune med en drone med et termisk kamera for at forebygge varmespild.

Tabel, der viser hvordan fjernvarmetaksten bliver i det nye år ved at sammenligne fjernvarmetaksten i 2023.

Fjernvarmetaksten stiger en smule pr. 1. januar 2024

Øgede omkostninger til køb af varme og generelt stigende låneomkostninger er den primære årsag til en mindre stigning i fjernvarmetaksten. Stigningen træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Vi skal udnytte energien endnu bedre for at få økonomisk fordel

Grænsen for betaling efter incitamentstakst bliver sænket med én grad pr. 1. januar 2024 (til 44 °C). Afregningen sker efter det, som hedder incitamentstakst. Hvis du har Model A, tager vi ansvaret for denne del, og du skal ikke afregne incitamentstakst.

Vi kvalitetssikrer vores anlægsarbejde med drone

Vi flyver med drone, når vi graver ud til fjernvarme. Det gør vi for at sikre, at vores gravearbejde foregår korrekt, og at vi genetablerer området som før. Dronen dokumenterer områdets udseende ved at tage en række billeder.

Vi graver mange steder i disse år og lægger kilometervis af ledninger, som fremover skal bringe varme i radiatorer og varmt vand i hanerne hos de fleste borgere i kommunen. Udbygningen af fjernvarmenettet er et komplekst projekt, som foregår både under og over vejen – og inde på grundene hos vores kommende kunder.

Når vi sørger for at give boligejerne mulighed for at få fjernvarme ved at gennemføre anlægsarbejdet, har vi samtidig øje for at genetablere områderne ordentligt efter endt gravearbejde. Derfor er vi grundige med at kortlægge de steder, vi graver. Det sker både inden, undervejs og lige efter anlægsarbejdet, og vi supplerer det traditionelle tilsynsarbejde på jorden med fotodokumentation ved brug af en drone. På den måde kvalitetssikrer vi arbejdet grundigt, mens det står på, og sørger for, at vejene kommer til at ligne sig selv igen bagefter. Desuden bruger vi data fra dronen til at sikre økonomien under projektet ved bl.a. at holde øje med fremdriften.

Vi sender dronen ud et par gange om måneden på hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00, mens vi graver. Beboerne i områder med droneflyvning bliver orienteret ca. hvert halve år, indtil vi er færdige med at flyve her.

Som beboer er det en fordel løbende at få dokumenteret udseendet af sin vej – og som kommende fjernvarmekunde også sin grund – via en drone. Denne type dokumentation er nemlig præcis og en effektiv måde at styrke både selve anlægsarbejdet og sikre resultatet af reetableringen af området.

Droneoverflyvningerne bliver gennemført af en certificeret dronepilot, som kender de gældende regler på området og har de krævede tilladelser. Når anlægsarbejdet er færdigt, og vi har reetableret området, bliver data slettet.

Hvis du har spørgsmål til vores tilladelser, dokumentation eller kvalitetssikring i det hele taget, er du velkommen til at kontakte os på info@ggfjernvarme.dk.

 

Foto: Lasse Gorm Jensen

Lavere takststigning i 2023 end tidligere varslet

Gladsaxe Fjernvarme har tidligere varslet en takststigning med virkning fra 1. januar 2023. Takststigningen bliver lavere, end vi først meldte ud.

Vores takster stiger, men ikke nok til at få Vinterhjælp

Fra 1. januar 2023 stiger fjernvarmetaksten. Den stiger dog ikke så meget, at politikernes aftale om Vinterhjælp bliver relevant for dig som kunde hos Gladsaxe Fjernvarme

Leveringsbestemmelserne bliver revideret 1. januar 2023

Gladsaxe Fjernvarme varsler ændringer i leveringsbestemmelserne pr. 1. januar 2023

Stabil fjernvarmeforsyning trods stop for russisk gas

Hvad betyder det for dig som fjernvarmekunde, at Rusland har stoppet for leverancen af gas?