Hvad er fjernvarme?

Se en kort film om, hvad fjernvarme er, og hvordan vi leverer fjernvarmen.
Filmen fortæller også om de grønne fordele ved at skifte til fjernvarme.

 

Sådan flyder fjernvarmen

Fjernvarme er en masse vand, som er varmet op i en central varmekilde og sendt gennem et lukket rørsystem under jorden ud til alle de huse, der er koblet på fjernvarmenettet.

I hvert hus sidder et fjernvarmeanlæg. Her skiller fjernvarmevandet sig af med det meste af sin varme ved at overføre varmen til det vand, der løber i radiatorsystemet og de varme haner.

Når fjernvarmevandet er så afkølet, at det ikke kan varme mere op i huset, løber det nu kølige vand retur til det centrale varmeværk. Her varmes det op igen og sendes retur til husene.

Hvorfor er fjernvarme mere miljøvenligt end fx gas?

Den centrale varmekilde kan udnytte energien fra forskellige kilder, fx affaldsforbrænding, sol og vind.

I dag kommer næsten 80 % af fjernvarmens energi her i kommunen fra vedvarende energikilder som halm, flis, affald og fra samproduktion med el. Procenten stiger år for år, og vi stopper ikke, før 100 % af vores varme er grøn.

Fjernvarmen er et fleksibelt system, og det betyder, at vi i fremtiden kan bruge nye og endnu grønnere energiformer.

Gas er som olie et fossilt brændstof. Så selv om gas forurener mindre end olie, er CO2-udledningen fra gasopvarmning stadig meget højt. Fx vil et hus på 150 m2, der skifter fra gas til fjernvarme, spare miljøet for næsten 4 tons CO2 om året.

Beregn her, hvor meget CO2 du selv kan slippe for at slippe ud.

 

Få overblik ved at klikke her og læse vores faktaark om fjernvarme.

Click here to read our factsheet about district heating in English.

Hjælp, mit vand er grønt – FAQ

Hvorfor er mit vand grønt?
SVAR:
Hvis dit vand er grønt, betyder det, at du har en varmtvandsbeholder eller en veksler, som er utæt. Vi kan se, at vi mister vand et sted i fjernvarmesystemet, og da vi ikke kan lokalisere præcis hvor, har vi tilsat ufarligt sporstof i fjernvarmevandet. Dermed får du som fjernvarmekunde mulighed for at opdage, hvis der er problemer med dit udstyr, så det kan repareres.

Hvilke områder er berørt, og hvad skal jeg gøre, hvis mit vand er grønt?
SVAR
: På kortet nedenfor på siden kan du se de berørte områder. Konstaterer du grøn farve i dit vand, skal du kontakte os på tlf.: 7020 5850 eller via mailadressen info@ggfjernvarme.dk. Hvis du har en abonnementsaftale (Model A), kommer vi inden for en uge og reparerer dit udstyr, og vi betaler også for det. Har du en selvfinansieret løsning (Model B), beder vi dig om at kontakte en VVS’er, som kan udbedre skaden, og du skal selv betale for det.

Sporstof – berørte områder

Er det grønne sporstof farligt?
SVAR: Sporstoffet er ufarligt og bruges af fjernvarmeselskaber i hele landet til sporing. Det kan hverken skade mennesker, dyr eller installationer, og du kan derfor uden risiko bade og vaske op i det grønne vand. Det kan se voldsomt ud med grøn farve i vandet, men det kommer altså i så små mængder, at det ikke har nogen betydning. Så snart dit udstyr er repareret, kommer der ikke længere grønt farvestof i dit vand.

Klik her for at læse en videnskabelige rapport om stoffet og brugen af det til sporing.

Kan jeg bruge det grønne vand?
SVAR
: Det grønne vand kommer i langt de fleste tilfælde kun ud med det varme vand og er ufarligt. Du kan derfor sagtens vaske op i det og bade i det. Hvis du får et grønt skær i håret eller på dit tøj, kan det skylles ud igen. Bryder du dig ikke om, at der kommer grønt vand ud af hanen eller bruseren, kan du lukke for det varme vand, indtil lækagen er repareret. Du vil så kun have koldt vand i hanen.

Er det farligt, at fjernvarmevandet har blandet sig med vandet i bruser og haner, før lækagen nu bliver opdaget?
SVAR: Fjernvarmevandet er vand, som er renset for salte (fx kalk), og hvor ph-værdien er forhøjet for at minimere slid på rørene. Fjernvarmevandet er ikke farligt, og ved lækage kommer der så små mængder af fjernvarmevand ud i brugsvandet, at det ikke har nogen betydning sundhedsmæssigt.

Hvorfor er det vigtigt at få stoppet lækagen?
SVAR: For det første er det rarest ikke at have fjernvarmevand i sit brugsvand, da det ikke er meningen, at det skal komme ud af dine haner. For det andet er det vigtigt at reparere udstyret, fordi det som forbruger koster dig penge, hvis vi ikke gør. Ved at finde og udbedre skader, minimerer vi vandspild, og vi kan forlænge levetiden på dit udstyr samt fjernvarmenettet. På den måde kan vi fortsat fastholde en fornuftig fjernvarmepris til dig som bruger.

Klik her for at læse mere på vores temaside om det grønne sporstof.