Spørgsmål og svar om ophør af samarbejde med MT Højgaard Danmark

Hvad er grunden til, at samarbejdet med MT Højgaard Danmark ophører?

Der har været ekstraordinære udfordringer med fjernvarmeudrulningen i Mørkhøj. Især den længere anlægsperiode og de vanskelige trafikale forhold påvirker beboerne i området. Vi og entreprenøren MT Højgaard Danmark har derfor efter længere tids forhandlinger valgt at indstille samarbejdet. Dette er en beslutning taget på baggrund af, at vi varetager borgernes interesser.

Hvem færdiggør arbejdet med udbygning af og tilslutningerne til fjernvarmenettet?

Vi har endnu ikke indgået en aftale med en ny entreprenør og kan derfor ikke sige, hvem der kommer til at færdiggøre arbejdet. Det er dog førsteprioritet for os, at det igangværende arbejde bliver gennemført og afsluttet hurtigt, så beboerne oplever færrest mulige gener på matrikler og veje. Så snart vi ved mere om, hvornår anlægsarbejdet genoptages, og hvem der skal gennemføre det, vil beboere og boligejere blive orienteret.

Er det arbejde, som MT Højgaard Danmark har gennemført, i orden?

Det udførte arbejde er løbende blevet kvalitetssikret. Der kan dog ske fejl, når man arbejder på så omfattende et projekt som udbygning af et fjernvarmenet og tilslutning af så mange boliger. Fejl vil naturligvis blive udbedret. Er du i tvivl om eller utilfreds med noget, er du altid velkommen til at kontakte os ved at sende en mail, evt. med billeddokumentation, til info@ggfjernvarme.dk.

Hvornår fortsætter arbejdet, og hvad betyder det for tidsplanen?

Der er endnu ikke lagt en tidsplan for, hvornår arbejdet fortsætter. Som det første vil de igangværende arbejder blive afsluttet. Sideløbende planlægger vi etableringen af fjernvarme i de områder i Mørkhøj, hvor boligerne endnu ikke er blevet tilsluttet. Skift af entreprenør vil desværre betyde, at der går længere tid, før udbygningen af fjernvarmenettet er gennemført i hele Mørkhøj.

Hvem står for den sidste del af oprydningen på min grund, hvis MT Højgaard Danmark har etableret stikledningen, men der stadig mangler reetablering?

MT Højgaard Danmark vil færdiggøre det mest akutte af det igangværende arbejde og sørge for, at det resterende kan overtages af en anden entreprenør. Hvis der inden da opstår et problem, som kræver akut handling, skal du kontakte os ved at ringe på tlf. 7020 5850.

Hvordan sikrer vi os, at der ikke opstår de samme udfordringer med den kommende entreprenør?

Vi samarbejder med flere entreprenører, og MT Højgaard Danmark har kun stået for en mindre del af den samlede udbygning. De andre samarbejder er velfungerende. Med den nye entreprenør vil vi være særligt opmærksomme på løbende at evaluere og se på, hvad der fungerer, og hvor uenigheder kan opstå, så vi kan tage hånd om dem hurtigt.

Kan jeg annullere min tilmelding til fjernvarmen, hvis jeg ikke længere ønsker fjernvarme?

Ja, du kan annullere din tilmelding til fjernvarme (din leveringsaftale) ved at sende en mail til info@ggfjernvarme.dk. Det kan du gøre, indtil 14 dage før vi begynder at grave på din matrikel.

Hvad gør jeg, hvis mit gasfyr går i stykker, mens jeg venter på fjernvarmetilslutningen?

Hvis dit gasfyr holder op med at virke, kan du låne et brugt gasfyr af os, mens du venter på at få fjernvarme. Det koster ikke noget at låne det, men du har selv ansvar for opsætning, drift og vedligeholdelse af det – og betaler selv for denne del. En opsætning varierer i pris, men kan koste op til 15-20.000 kr. Vi udlåner kun nyere gasfyr af større mærker, som har fungeret, da de blev taget ned, men vi tager ikke ansvar for det eller stiller garanti.

Klik her for at læse mere om at låne et brugt gasfyr i ventetiden.

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har spørgsmål om udbygningen af fjernvarmenettet?

Har du spørgsmål om udbygningen af fjernvarmenettet eller processen, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7020 5850 eller sende en mail til info@ggfjernvarme.dk.

Læs nyheden: ”Vi stopper samarbejde med MT Højgaard i Mørkhøj”

Hjælp, mit vand er grønt – FAQ

Hvorfor er mit vand grønt?
SVAR:
Hvis dit vand er grønt, betyder det, at du har en varmtvandsbeholder eller en veksler, som er utæt. Vi kan se, at vi mister vand et sted i fjernvarmesystemet, og da vi ikke kan lokalisere præcis hvor, har vi tilsat ufarligt sporstof i fjernvarmevandet. Dermed får du som fjernvarmekunde mulighed for at opdage, hvis der er problemer med dit udstyr, så det kan repareres.

Hvilke områder er berørt, og hvad skal jeg gøre, hvis mit vand er grønt?
SVAR
: På kortet nedenfor på siden kan du se de berørte områder. Konstaterer du grøn farve i dit vand, skal du kontakte os på tlf.: 7020 5850 eller via mailadressen info@ggfjernvarme.dk. Hvis du har en abonnementsaftale (Model A), kommer vi inden for en uge og reparerer dit udstyr, og vi betaler også for det. Har du en selvfinansieret løsning (Model B), beder vi dig om at kontakte en VVS’er, som kan udbedre skaden, og du skal selv betale for det.

Sporstof – berørte områder

Er det grønne sporstof farligt?
SVAR: Sporstoffet er ufarligt og bruges af fjernvarmeselskaber i hele landet til sporing. Det kan hverken skade mennesker, dyr eller installationer, og du kan derfor uden risiko bade og vaske op i det grønne vand. Det kan se voldsomt ud med grøn farve i vandet, men det kommer altså i så små mængder, at det ikke har nogen betydning. Så snart dit udstyr er repareret, kommer der ikke længere grønt farvestof i dit vand.

Klik her for at læse en videnskabelige rapport om stoffet og brugen af det til sporing.

Kan jeg bruge det grønne vand?
SVAR
: Det grønne vand kommer i langt de fleste tilfælde kun ud med det varme vand og er ufarligt. Du kan derfor sagtens vaske op i det og bade i det. Hvis du får et grønt skær i håret eller på dit tøj, kan det skylles ud igen. Bryder du dig ikke om, at der kommer grønt vand ud af hanen eller bruseren, kan du lukke for det varme vand, indtil lækagen er repareret. Du vil så kun have koldt vand i hanen.

Er det farligt, at fjernvarmevandet har blandet sig med vandet i bruser og haner, før lækagen nu bliver opdaget?
SVAR: Fjernvarmevandet er vand, som er renset for salte (fx kalk), og hvor ph-værdien er forhøjet for at minimere slid på rørene. Fjernvarmevandet er ikke farligt, og ved lækage kommer der så små mængder af fjernvarmevand ud i brugsvandet, at det ikke har nogen betydning sundhedsmæssigt.

Hvorfor er det vigtigt at få stoppet lækagen?
SVAR: For det første er det rarest ikke at have fjernvarmevand i sit brugsvand, da det ikke er meningen, at det skal komme ud af dine haner. For det andet er det vigtigt at reparere udstyret, fordi det som forbruger koster dig penge, hvis vi ikke gør. Ved at finde og udbedre skader, minimerer vi vandspild, og vi kan forlænge levetiden på dit udstyr samt fjernvarmenettet. På den måde kan vi fortsat fastholde en fornuftig fjernvarmepris til dig som bruger.

Klik her for at læse mere på vores temaside om det grønne sporstof.