Gladsaxe Fjernvarme kvalitetssikrer fjernvarmenettet i hele kommunen

Fjernvarmen udbedrer i øjeblikket fjernvarmearbejder, der har været udført af den tidligere entreprenør Kamco A/S

Kamco A/S har udført en lang række fjernvarmearbejder i forbindelse med den rammeaftale, de har haft med Gladsaxe Fjernvarme. Nogle af disse arbejder har desværre ikke levet op til fjernvarmens kvalitetskrav, og vi er derfor i færd med at reparere fjernvarmenettet i store dele af kommunen.

Vi regner med at afslutte arbejdet i 2017, og hen over vinteren tester vi de reparationer, vi har foretaget. Når reparationerne er testet og godkendt, så kommer vi og lægger ny og blivende asfalt på de veje, hvor reparationerne har fundet sted. Vi regner med, at asfaltarbejdet bliver udført i løbet af foråret og sommeren 2018.

Sammen med vores entreprenør gør vi alt, hvad vi kan for at udføre arbejdet hurtigst muligt.

Vi beklager de gener, arbejdet kan medføre. Tak for din forståelse.

Hvis du har spørgsmål til arbejderne, så er du velkommen til at kontakte os på fjernvarme@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 58 50.

Med venlig hilsen

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme