Ingen store ekstraregninger i Gladsaxe

I en principiel sag fra Herning har det lokale energiselskab fået lov til at opkræve en stor ekstraregning direkte hos fjernvarmekunderne. I Gladsaxe har vi hverken behov, ønske eller mulighed for noget tilsvarende, og derfor er der ingen uventede ekstraregninger i vente i Gladsaxe.

For nylig fik Eniig Varme fra Herning lov til at opkræve en ekstraregning på 172 mio. kr. direkte hos forbrugerne. Den mulighed findes ikke i Gladsaxe, og derfor er der ingen uventede ekstraregninger i udsigt her hos os.

Fjernvarmen hviler i sig selv

Forklaringen skal findes i, at fjernvarmenettet i Gladsaxe er etableret efter 1981, hvor varmeforsyningsloven trådte i kraft. Derfor drives Gladsaxe Fjernvarme efter hvile-i-sig-selv-princippet”, siger chef for Drift og Projekter i Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme, Johan Sølvhøj Heinesen. ”Det betyder, at fjernvarmen hverken må give over- eller underskud, og at kunderne derfor løbende har betalt alle omkostninger. Derfor vil det ikke være muligt at trække penge ud af selskabet som i eksemplet fra Herning, hvor selskabet blev etableret før 1981, og det derfor var kommunerne, der investerede i etableringen. En investering de har krav på at få forrentet med den nye afgørelse.”

21-03-2017