Ingen voldsomme prisstigninger i Gladsaxe Fjernvarme

I medierne har der været historier om store prisstigninger på varmen

Oversigt over varmekilder i 2020

I medierne har der den seneste tid været historier om fjernvarmekunder andre steder i landet, som har fået et varsel om store prisstigninger på mere end 100 procent for et standardhus på 130 m2.

De store prisstigninger er resultatet af, at gaspriserne er steget eksplosivt i 2021, og at de pågældende fjernvarmeselskaber bruger gas som deres primære varmekilde.

Gladsaxe Fjernvarme har et bredt udvalg af varmekilder. I 2020 kom fx kun 9 % af vores fjernvarme fra gas. Stiger prisen på en varmekilde, er andre varmekilder i vores system med til at holde prisen på et stabilt niveau. På billedet øverst i denne nyhed kan du se fordelingen af varmekilder i 2020.

Vores priser bliver vedtaget af Byrådet i Gladsaxe Kommune. De har fastsat prisen for fjernvarme i 2022, bl.a. ud fra den pris, vi betaler for fjernvarmen hos vores leverandør, Centralkommunernes Transmissionsselskab, CTR.

I 2022 stiger fjernvarmeprisen lidt i Gladsaxe Fjernvarme. For et standardhus på 130 m2 med et energiforbrug på 18,1 MWh, betyder det en stigning i den samlede varmeregning på knap 750 kr. Det er en stigning i varmeprisen på 6,25 %.

Herunder kan du se udviklingen i den samlede MWh-pris fra 2020 til 2022 i Gladsaxe Fjernvarme.

Udvikling i den samlede MWh-pris i Gladsaxe Fjernvarme

Du kan se priserne i vores Takstblad her www.gladsaxefjernvarme.dk/aftale