Lavere takststigning i 2023 end varslet

Gladsaxe Fjernvarme har tidligere varslet en takststigning med virkning fra 1. januar 2023.

Vores fjernvarmeleverandør Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) har meddelt, at prisstigningen på den varme, vi køber, vil være mindre end først antaget. Derfor bliver takststigningen hos os også lavere, end vi først meldte ud.

Byrådet vedtog den nye fjernvarmetakst for 2023 på deres møde den 21. december 2022. Fjernvarmetaksten træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Gladsaxe Fjernvarme er et ”hvile-i-sig-selv-selskab”, hvor varmeprisen afspejler de faktiske, nødvendige omkostninger. Når priserne på varmeproduktion stiger, gør fjernvarmetaksten det også. Derfor sætter vi også taksten ned, hvis omkostningerne falder igen.

Det variable bidrag
Det variable bidrag er betaling for selve den varme, du forbruger som fjernvarmekunde – og prisen afhænger derfor af, hvad vi betaler for fjernvarmen hos vores varmeleverandør, CTR. Stigningen i det variable bidrag skyldes, at brændselspriserne og elpriserne generelt er steget. Selv om der er sket fald i pris på enkelte varmekilder i løbet af de seneste måneder, er det samlede omkostningsniveau fortsat langt højere end tidligere år.

Taksten for det faste bidrag falder markant i forhold til det tidligere varslede – også i forhold til taksten i 2022. Faldet i taksten for fast bidrag skyldes, at vores varmeproducenter også producerer el. Elprisen er høj, så derfor vil elproduktionen give en øget indtægt, hvilket betyder et lavere fast bidrag for vores kunder. Samtidig betyder den høje elpris også, at både vi og vores leverandør har øgede udgifter til elforbrug. Derfor stiger vores variable bidrag en anelse mere, end oprindeligt varslet.

Det faste bidrag
Det faste bidrag dækker bl.a. drifts- og vedligeholdelsesudgifter til egne anlæg, administrative omkostninger samt den del af opkrævningen fra CTR, der betegnes fast bidrag. Indtægten for elproduktionen er medregnet i denne del af taksten, som derfor falder markant i forhold til det tidligere varslede.

Samlet set er der tale om et væsentlig fald i fjernvarmeprisen i forhold til den varslede stigning.

I tabellen kan du se en sammenligning af fjernvarmetaksten i 2022, den tidligere varslede takst (med grå skrift) og den vedtagne fjernvarmetakst for 2023.

Alle priser er inkl. moms.

De øvrige takster er uændrede i forhold til den tidligere udsendte varsling. Se det samlede takstblad for 2023 på www.gladsaxefjernvarme.dk/aftale

Hvor høj bliver min fjernvarmeregning?
I den danske fjernvarmebranche anvender man betegnelsen ”et standardhus” og ”en standardlejlighed”. Et standardhus på 130 m2 har et varmeforbrug på 18,1 MWh, mens en standardlejlighed på 75 m2 har et varmeforbrug på 15 MWh. Herunder kan du se, hvad de nye priser vil betyde for disse to standardboliger.

For et standardhus på 130 m2, med samme varmeforbrug i 2023 som i år, medfører de nye priser en årlig stigning i varmeudgift på ca. 2.940 kr., fra 13.440 kr. i 2022 til 16.380 kr. i 2023. Fjernvarmen er dog fortsat markant billigere end opvarmning med gasfyr.

For en standardlejlighed på 75m2 med et forbrug på 15,0 MWh pr. år, vil de nye priser betyde en årlig stigning på 2.440 kr., fra 11.270 kr. til 13.710 kr. Fjernvarmen er dog fortsat markant billigere end opvarmning med gasfyr.

Du kan læse mere om prisstigningen på vores hjemmeside www.gladsaxefjernvarme.dk/nyheder

Gladsaxe Fjernvarmes kunder er ikke berettiget til at udskyde betaling
Den 23. september 2022 indgik et flertal i Folketinget en aftale om Vinterhjælp til danske husholdninger og virksomheder. Gladsaxe Fjernvarmes kunder har fortsat en langt billigere fjernvarmepris end det prisloft, der er fastsat i aftalen. Derfor har du ikke mulighed for at udskyde din betaling på baggrund af aftalen.

22. december 2022

Foto: Lasse Gorm Jensen