Leveringsbestemmelserne bliver revideret 1. januar 2023

Gladsaxe Fjernvarme varsler ændringer i leveringsbestemmelserne pr. 1. januar 2023

Vi varsler ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser, da vi forventer, at Byrådet i Gladsaxe vedtager de nye leveringsbestemmelser på deres møde 21. december 2022. Ændringerne i leveringsbestemmelserne træder i kraft 1. januar 2023 for både eksisterende og kommende kunder.

Ændringerne vedrører bl.a. en præcisering af Gladsaxe Fjernvarmes beføjelser ved betalingsmisligholdelse samt etablering af stikledning for nye kunder.

De største ændringer i leveringsbestemmelserne:

  • Ved betalingsmisligholdelse har vi præciseret, hvilke leverancer kunden skal stille sikkerhed for betaling af.
  • Vi har præciseret, hvor Gladsaxe Fjernvarmes del af stikledningen ved Model B slutter.
  • Vi har defineret, hvor hovedhanerne i udgangspunktet placeres på matriklen.

Du kan læse en mere detaljeret sammenfatning af ændringer i leveringbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme

De fleste ændringer er relevante for kommende fjernvarmekunder, mens en enkelt ændring har betydning for eksisterende fjernvarmekunder, hvis deres betaling udebliver.

Læs de nuværende leveringsbestemmelser på www.gladsaxefjernvarme.dk/aftale