Nye planer for fjernvarmearbejdet

Arbejdet med udbygning af fjernvarmenettet omkring Søborg Hovedgade har nu været i gang et par år. Mange nye ejendomme har fået glæde af den miljørigtige fjernvarme, men anlægsarbejdet har også budt på udfordringer. Derfor afslutter vi samarbejdet med entreprenøren Kamco og lægger nye planer for fjernvarmearbejdet.

Arbejdet med at udvide fjernvarmenettet til en større del af Gladsaxe Kommune har nu været i gang et par år. En række store ejendomme og almindelige parcelhuse i området ved Søborg Hovedgade er skiftet til miljørigtig fjernvarme, og endnu flere er undervejs.

Et så stort anlægsarbejde fylder en del i gadebilledet, og det er sjældent uden komplikationer. Det ved vi, og det ligger os på sinde at mindske generne bedst muligt. Anlægsarbejdet er ikke forløbet, sådan som vi havde planlagt og sådan som vi ønsker, det skal forløbe. Vi stræber altid efter højeste kvalitet og mindst mulig gene, og det har vi af forskellige grunde ikke kunnet opnå i den første del af fjernvarmeudbygningen.

Ny plan for det videre arbejde

Derfor er det nødvendigt at gentænke det videre udbygningsprojekt. Det betyder, at vi afslutter samarbejdet med entreprenøren Kamco, som har udført anlægsarbejdet indtil nu, og at vi i stedet fortsætter i mindre områder ad gangen. Det giver større fleksibiltet, færre gener og en bedre styring af arbejdet.

Igangværende arbejder afsluttes

De igangværende arbejder afsluttes af Kamco hen over efteråret. De arbejder, som skulle være igangsat i efteråret 2016 og frem til 2017, overgår i stedet til en ny entreprenør og den nye arbejdsmodel. Den detaljerede plan for, hvilke veje der tilsluttes hvornår, ligger ikke fast endnu, men vi forventer at have en plan klar i løbet af november 2016. Planen bliver tilgængelig her på hjemmesiden, gladsaxe.dk/fjernvarme.

13-10-2016