Nye vilkår for udbygningen

Energistyrelsen fastsætter jævnligt en række vilkår og forudsætninger for udbygning af fjernvarmen over hele landet. Opdaterede vilkår påvirker fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe.

Cirka hvert andet år opdaterer Energistyrelsen de beregningsforudsætninger, vi som fjernvarmeforsyning skal anvende, når vi regner på, om nye områder kan konverteres til fjernvarmeområder.

Allerede vedtagne områder fortsætter uændret

Tidligere i år blev beregningsforudsætningerne opdateret, og nye, ugunstige vilkår på landsplan betyder, at vi ikke har mulighed for at få godkendt udbygningsplaner for nye områder af kommunen.

De områder, hvor arbejdet allerede er i gang, eller hvor projektet er godkendt, fortsætter uændret. Det er de områder, som er markeret som ’Igangværende udbygningsområde’ eller ’Godkendt udbygningsområde’ på vores kort over fjernvarmeudbygningen.

Fokus på bedre udnyttelse af fjernvarmenettet

I de øvrige områder står vi på spring for at fortsætte udbygningen, når Energistyrelsen igen opdaterer beregningsforudsætningerne i en mere fjernvarme-venlig retning. Beregningsforudsætningerne opdateres typisk med 1-2 års mellemrum. I den mellemliggende periode arbejder vi på at optimere det eksisterende fjernvarmenet ved at tilslutte flere forbrugere i de områder, hvor fjernvarmen allerede findes. Det betyder en bedre udnyttelse af kapaciteten i nettet og dermed en konsolidering af økonomien.

Som altid hører du automatisk nærmere cirka et halvt år før fjernvarme kommer til din vej, ligesom du på vores kort løbende kan holde dig opdateret om planerne.

12-12-2016