Hvad er fjernvarme?

Fjernvarmefakta for dig, der vil vide, hvad der gemmer sig i fjernvarmerørene under jorden, og hvordan det bliver til varme huse og rare brusebade.

Sådan flyder fjernvarmen

Fjernvarme er i princippet en masse meget varmt vand, der løber i et lukket system under jorden. Vandet bliver varmet op på et kraft-varmeværk og sendt gennem underjordiske rør ud til alle de huse, der er koblet på fjernvarmenettet.

I hvert hus sidder en såkaldt fjernvarmeboks. Her skiller fjernvarmevandet sig af med det meste af sin varme ved at overføre varmen til det vand, der løber rundt i radiatorsystemet i huset og ud til de varme haner i køkken og bad.

Når fjernvarmevandet er så tilpas afkølet, at det ikke kan varme mere op i det pågældende hus, løber det retur til kraft-varmeværket. Her får det tilført et nyt skud energi, så det igen er så varmt, at det er klar til at blive sendt retur til forbrugerne.

Hvorfor er fjernvarme mere miljøvenligt end fx gas?

Kraft-varmeværket udnytter energien fra affaldsforbrænding, sol og vind i et omfang, man ikke har set tidligere. Desuden samproducerer man fjernvarme og strøm, så mindst mulig energi går til spilde. Samlet set er over 70 % af fjernvarmen i Gladsaxe miljøoptimeret.

Gas er lige som olie et fossilt brændstof. Så selv om gas forurener mindre end olie, er CO2-udslippet fra gasopvarmning stadig meget højt. Eksempelvis vil et hus på 150 m2, der skifter fra gas til fjernvarme, spare miljøet for næsten 4 ton COom året. Skulle man opnå samme CO2-besparelse ved at plante træer, ville det kræve 3 fodboldbaner dækket med egetræer.

Beregn her, hvor meget CO2 du selv kan slippe for at slippe ud