Hvad er fjernvarme?

Se en kort film om, hvad fjernvarme er, og hvordan vi leverer fjernvarmen.
Filmen fortæller også om de grønne fordele ved at skifte til fjernvarme.

 

Sådan flyder fjernvarmen

Fjernvarme er en masse vand, som er varmet op i en central varmekilde og sendt gennem et lukket rørsystem under jorden ud til alle de huse, der er koblet på fjernvarmenettet.

I hvert hus sidder et fjernvarmeanlæg. Her skiller fjernvarmevandet sig af med det meste af sin varme ved at overføre varmen til det vand, der løber i radiatorsystemet og de varme haner.

Når fjernvarmevandet er så afkølet, at det ikke kan varme mere op i huset, løber det nu kølige vand retur til det centrale varmeværk. Her varmes det op igen og sendes retur til husene.

Hvorfor er fjernvarme mere miljøvenligt end fx gas?

Den centrale varmekilde kan udnytte energien fra forskellige kilder, fx affaldsforbrænding, sol og vind.

I dag kommer næsten 80 % af fjernvarmens energi her i kommunen fra vedvarende energikilder som halm, flis, affald og fra samproduktion med el. Procenten stiger år for år, og vi stopper ikke, før 100 % af vores varme er grøn.

Fjernvarmen er et fleksibelt system, og det betyder, at vi i fremtiden kan bruge nye og endnu grønnere energiformer.

Gas er som olie et fossilt brændstof. Så selv om gas forurener mindre end olie, er CO2-udledningen fra gasopvarmning stadig meget højt. Fx vil et hus på 150 m2, der skifter fra gas til fjernvarme, spare miljøet for næsten 4 tons CO2 om året.