Hvad er hvad på regningen?

Få hjælp til at forstå din varmeopgørelse og budget her

Hvert år i januar måned modtager du et budget for årets forventede varmeforbrug og hvad du skal betale hvert kvartal. Hvis du bliver tilsluttet fjernvarme i løbet af året, får du et budget for resten af året, med besked om, hvor meget du skal betale og hvornår. Når året er omme, fjernaflæser vi dit faktiske varmeforbrug og sender dig en varmeopgørelse. Har du brugt mere varme end ventet, betaler du ekstra. Har du brugt mindre, får du penge tilbage. Det lyder enkelt, men alligevel er varmeopgørelser sjældent egnet til højtlæsning, fordi de skal følge bestemte lovbestemte krav til indhold og opbygning.