Kampagnetilbud: Tilslutning til fjernvarmen for 0 kr.

Bor du i et område, hvor vi er på vej med fjernvarme? Sig ja, inden vi graver, og få tilslutningen for 0 kr. Så sparer du 35.000 kr. her og nu – og får en grøn varmekilde.

Hvad er en kampagne?

Når vi udbygger i et område, som ikke allerede har fjernvarme i jorden, gennemfører vi en kampagne.

Det betyder, at alle boligejere her får tilbudt en tilslutning til fjernvarmenettet uden egenbetaling – altså for 0 kr. Det kræver bare, at man tilmelder sig inden fristen udløber. En tilslutning koster normalt et tilslutningsbidrag, som lige nu er på 35.000 kr. for en standardløsning.

Før vi begynder gravearbejdet i et område, får du som boligejer flere breve om processen og fristen for tilmelding. Du har god tid til at blive klogere på fjernvarme og beslutte dig, inden du underskriver en aftale med os.

Bor jeg i et kampagneområde?

Klik dig ind på vores kort over udbygningen. Her kan du se, om der er en kampagne på vej til dit område.

Kortet viser, hvilke områder der allerede er udbygget og altså har fjernvarme, og hvornår vi forventer at udbygge i de resterende dele af kommunen.

Vælg mellem to modeller

Når du skal have fjernvarme, skal du vælge mellem to modeller for tilslutning, men inkluderet i prisen er altid:

  • Nedgravning af rør og rørføring til nærmeste facade
  • Boring og afsætning af ventiler til fjernvarmeanlægget
  • genetablering af græsplæne, standardfliser eller lign. efter gravearbejde
  • Betaling af opsigelsesgebyr, hvis du har gas i dag og ikke skal bruge det længere.
Model A

Vi står også for den indvendige rørføring og for at nedtage og bortskaffe dit nuværende fyr. Har du en olietank på maks. 1200 liter fjerner vi den. Er olietanken nedgravet, tømmer og afpropper vi den.

Vi køber og opsætter et nyt fjernvarmeanlæg og står for drift, vedligehold, reparationer og evt. udskiftning af anlægget. For denne service betaler du årligt et beløb over varmeregningen.

Model B

Du skal selv bekoste og stå for udførslen af det indvendige arbejde, når vi er færdige med den udvendige rørføring.

Du køber og ejer selv anlægget og har ansvaret for vedligehold og udskiftning. Du skal selv kontakte og betale en VVS-installatør for at få anlægget sat op. Du skal også sørge for løbende at få en fagperson til at gennemføre serviceeftersyn og udskifte reservedele.

Læs mere om Model A og Model B.

Læs om mulighederne for fjernvarme til erhverv, institutioner og større boliger.

Særlige forhold


Hvis du ønsker en anden rørføring end vores standardløsning, skal du betale differencen uanset dit valg af model. Oftest vil vores standardløsning minde om den, du har i dag.

Skal der asbestsaneres i forbindelse med opsætning af dit nye anlæg, betaler du for udgifterne til saneringen.
Læs mere om dette i specifikationerne for standardinstallation for de forskellige modeller (se under oevrskriften Standardinstallation).

Hvad koster en tilslutning normalt?

Du kan godt få fjernvarme på et senere tidspunkt. Men så koster det et tilslutningsbidrag, som lige nu er på 35.000 kr. for en standardtilslutning. Du skal fortsat vælge mellem Model A og Model B.

Hvis du bor i et område, som allerede er udbygget, og kampagnen er afsluttet, kan du altså godt få fjernvarme alligevel. Vær dog opmærksom på, at der er ventetid.

Kontakt os på tlf. 7020 5850 eller via mailen info@ggfjernvarme.dk for at høre om dine muligheder.