Grønne gevinster

Fjernvarme er et led i den grønne omstilling og en fremtidsrettet varmeløsning. I regeringens klimaaftale 2020 står, at fossile brændsler som olie og gas skal udfases.

Når du skruer op for fjernvarme, skruer du ned for CO2-udledningen fra dag ét. Og fjernvarme bliver grønnere og grønnere med tiden, fordi vi løbende kan tilpasse den til nye teknologier og bæredygtige tiltag.

Vores mål er at skabe sunde betingelser for den enkelte husholdning og miljøet, når vi leverer varme til borgerne.

Klik på de fem links for at læse mere:

Hvis du vil sammenligne fjernvarme med andre energikilder, kan du på www.sparenergi.dk/nyvarme finde et værktøj, som Energistyrelsen har udviklet og driver. På SparEnergis hjemmeside kan du også læse om bl.a. varmeforbrug og energiløsninger. Værktøjet kan ikke vise forskel på vores modeller (A og B), men er en uafhængig side, hvor du også læse om konsekvenser og besparelser ved at skifte energikilde.