Vi rangerer øverst i den grønne kategori

Energistyrelsen har udviklet en model, som viser, hvor grøn fjernvarmen er hos de forskellige fjernvarmeselskaber.

Modellen rangerer fjernvarmen ud fra, hvor meget CO2 den udleder, og inddeler den i kategorierne rød, gul og grøn. Selskaber med den mest bæredygtige varme placeres i den grønne kategori.

Gladsaxe Fjernvarme lander flot allerøverst i den grønne kategori.
Vi udleder nemlig kun 9,3,4 kg CO2 pr. GJ.

Tallet stammer fra miljødeklaration for 2023 fra CTR, som vi køber vores fjernvarme af. Vi opdaterer modellen, så snart vi får nye tal.

Du kan se tallene fra 2023 og tidligere år på miljødeklarationerne på siden ”Spørgsmål og fakta” -> ”Det med småt” – under overskriften Energiafgifter og miljødeklarationer. Her kan du også se sammensætningen af varmekilder i vores fjernvarme. Deklarationen for 2024 kommer i 2. kvartal af 2025.

En hjælp til den miljøbevidste forbruger

Modellen hjælper dig som forbruger til at se, hvor miljøvenlig fjernvarmen fra dit selskab er – og dermed hjemme hos dig, hvis du har fjernvarme. Du kan også sammenligne fjernvarmen med andre opvarmningsformer (fx gasfyr og varmepumper) ved at se på, hvor høj CO2-udledningen er for disse varmekilder.

Grænseværdierne på modellen er baseret på udledningen fra individuelle gasfyr og individuelle varmepumper. Den laveste grænseværdi (mellem gul og rød) er fastsat af gasfyret, som har den største udledning af CO2. Den øvre grænseværdi (mellem grøn og gul) er fastsat ud fra, at den individuelle varmepumpe har en lavere emission af drivhusgas end et gasfyr. På modellen ovenfor ses, at fjernvarmen her i kommunen er et af de grønneste alternativer.

Læs mere om Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel på Energistyrelsens hjemmeside på www.ens.dk.