Varsel om ændrede betalingsbetingelser og rente ved for sen betaling

Din regning for fjernvarme bygger på et takstblad, som er vedtaget af Byrådet og anmeldt til Forsyningstilsynet. Takstblad for 2019 er ved at blive lavet, men du får allerede nu et varsel om, at der vil ske ændringer på to punkter fra 1. januar 2019. Alle kunder vil få en acontoopkrævning hvert kvartal, og vi ændrer rente fra 7% til 8% ved for sen betaling.

Fra næste år får alle vores kunder opkrævninger en gang i kvartalet. Hvis du er kunde med et årligt forbrug på mere end 2.000 MWh, kan du bede om fortsat at få en opkrævning hver måned. Skriv til os på info@ggfjernvarme.dk.

Hvis en af vores kunder ikke når at betale deres fjernvarmeregning til tiden, opkræver vi renter, indtil regningen er betalt. Fra 1. januar 2019 ændrer vi renten ved for sen betaling fra 7% til 8%. Mange af vores kunder er tilmeldt PBS, og derfor undgår de helt den bekymring. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, kan du gøre det direkte på vores hjemmeside www.gladsaxe-2018.dev.cc

Du kan se takstbladet for 2019 på vores hjemmeside fra 1. januar 2019.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne i vores betalingsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os.