Varsel om ændring i udregning af incitamentstaksten for Model B kunder

Ny beregning for incitamentstaksten

gennemsnitstemperaturen på returvandet. Hidtil har vi beregnet taksten ud fra intervallet mellem fremløbstemperaturen og returtemperaturen. Fra 1. januar 2020 udbetaler vi refusion, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er lavere end 45°C. På samme måde opkræver vi en afgift, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er højere end 45°C.
Vi har sendt brev ud til alle vores kunder i Gladsaxe Kommune 30. september 2019.

Læs brevet her: