Vi har revideret vores leveringsbestemmelser

Gladsaxe Byråd har vedtaget at revidere leveringsbestemmelserne for Gladsaxe Fjernvarme. Ændringerne vedrører bl.a. fjernaflæsning af varmeforbruget og ændring i udtrædelsesvilkår og muligheden for at vælge Model A.

De nye leveringsbestemmelser vil træde i kraft 1. maj 2021 for eksisterende kunder, mens de vil gælde for nye kunder, når Byrådet har godkendt dem, og de er anmeldt til Forsyningstilsynet.

De største ændringer i leveringsbestemmelserne:

  • Definitionerne er blevet opdateret, så de afspejler de tekniske ændringer af leveringsbestemmelserne.
  • Det er nu kun muligt at vælge Model A, ’hvis dette er teknisk muligt’.
  • Beføjelserne i forhold til betalingsmisligholdelse er blevet præciseret. Nu er der ingen eventuelle undtagelser.
  • Måling af fjernvarmeforbrug sker nu kun ved fjernaflæsning.
  • Udtrædelsesvilkårene omfatter nu alle kunder, uanset størrelse.
  • Adresse på tilsyns- og klagemyndighed, Datatilsynet, er blevet ændret.

De fleste ændringer påvirker ikke din hverdag, men enkelte ændringer kan dog få betydning for din fjernvarmeforsyning. For eksempel er der forbehold for at overgå fra Model B til Model A. Desuden gælder bestemmelsen om betaling af udtrædelsesgodtgørelse fremover alle kunder, også kunder med tilslutningsanlæg under 80 kW, hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der bliver ledig ved udtrædelse til andre kunder.

Se referatet fra byrådsmødet punkt 9

Læs de nye leveringsbestemmelser på Gladsaxe Fjernvarmes hjemmeside her