Vores takster stiger, men ikke nok til at få Vinterhjælp

Vi forventer, at Byrådet vedtager en prisstigning for fjernvarmen i kommunen på deres møde den 21. december 2022. Prisstigningen træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Derfor stiger prisen også hos os

Prisstigningerne er ikke ens hos fjernvarmeselskaberne. Det skyldes, at der er forskel på de energikilder, vores fjernvarme består af.

Nogle selskaber bruger udelukkende gas som varmekilde, andre bruger en blanding af forskellige varmekilder. Gasprisen er siden 2021 steget eksplosivt, og hvis fjernvarmen fra et selskab er baseret på gas, vil kundernes pris for varme stige voldsomt.

I Gladsaxe Fjernvarme har vi en relativt lille andel af gas i vores fjernvarme, og derfor er vi ikke så påvirket af udsving i gasprisen. Vores fjernvarme er baseret på både affaldsforbrænding, flis, træpiller og naturgas. Efterspørgslen og dermed prisen på alle slags brændsler er dog steget meget, og derfor stiger prisen på fjernvarme nu også hos os.

Sådan bliver fjernvarmeprisen fra det nye år

Her kan du se prisen i 2022 sammenlignet med den pris, som vi forventer fra 1. januar 2023 (priserne er inkl. moms):

Eksempel:
I den danske fjernvarmebranche bruger man betegnelsen ”et standardhus”. Det er et fritstående hus på 130 m2 med et årlig fjernvarmeforbrug på 18,1 MWh.

Prisen for sådan et standardhus vil altså med de forventede nye priser betyde en årlig stigning på 4.775 kr. inkl. moms – fra ca. 13.440 kr. i 2022 til 18.215 kr. i 2023.

Fjernvarmen er dog fortsat markant billigere end opvarmning med gasfyr.

Klik her for at se vores takstblade , og klik her for at se en forklaring på de forskellige tal på din fjernvarmeregning.

Vi tjener ikke penge på stigningen

Vi arbejder som alle fjernvarmeselskaber i Danmark efter et ”hvile i sig selv”- princip, som varmeforsyningsloven foreskriver. Det betyder, at udgifter og indtægter skal balancere, og at vi som selskab altså hverken tjener eller taber penge på at forsyne borgerne med fjernvarme. Det er kunderne, der betaler mere eller får penge retur i form af højere eller lavere takster, alt efter hvad prisen på fjernvarmen er. Det statslige kontrolorgan Forsyningstilsynet kontrollerer, at grundlaget for varmeprisen er korrekt.

Prisstigningen hos os er ikke høj nok til Vinterhjælp

Et flertal i Folketinget har besluttet, at varmekunder med en voldsom stigning i varmeprisen får mulighed for at få henstand på betalingen af noget af deres varmeregning. Aftalen kaldes Vinterhjælp, og betingelserne er netop annonceret.
For fjernvarmekunder går aftalen ud på, at der sættes et loft for priserne på varmen, og hvis ens pris overstiger dette beløb, kan man vente med at betale en del af regningen til senere.

I aftalen om Vinterhjælp er loftet for fjernvarmeprisen fra januar 2022 sat til at være 1,44 kr. pr. kWh (svarende til 1.440 kr. pr. MWh) for både for privatkunder og erhvervskunder. Det betyder, at Vinterhjælp ikke bliver en mulighed for vores fjernvarmekunder.