Lån et brugt gasfyr i ventetiden

Er dit gamle gasfyr gået i stykker, eller synger det på sidste vers? Det kan tage lidt tid, før vi er klar med fjernvarmenettet, og du kan aftage fjernvarmen. I den tid har du mulighed for at låne et brugt gasfyr af os. Du skal dog selv stå for samt bekoste opsætning og driften af det i ventetiden.

Det er en kold tanke at skulle undvære varme i radiatorer eller varmt vand i hanerne, mens du venter på fjernvarmen. Samtidig vil mange gerne undgå at købe en ny varmekilde, når fjernvarmen er på vej inden for en overskuelig fremtid. Hvad gør man så, hvis ens gasfyr er så gammelt eller slidt, at det truer med at stå af eller lige er gået i stykker?

Du kan godt underskrive en aftale nu, men der kan gå lang tid, før du kan få din bolig sluttet til fjernvarmenettet.

Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Se på vores kort, om du bor i et område, som allerede har fjernvarme, eller om vi skal til at udbygge nettet. På kortet kan du se, hvilke årstal vi udbygger hvor. I de områder, hvor der allerede ligger fjernvarme i vejen, er der en ventetid på omkring 12 til 18 måneder. I områder, hvor der endnu ikke er adgang til fjernvarme, er vi nogle steder i fuld gang med anlægningsarbejdet. Andre steder går der flere år, før vi når frem med fjernvarmerørene.

Kan dit gasfyr ikke vente på fjernvarmen?

Er der ventetid i dit område, har du mulighed for at låne et brugt gasfyr af os, indtil du kan skifte til fjernvarme. Når andre beboere i din kommune får fjernvarme, overtager vi ofte de gasfyr, som er i god stand. Det er et af disse fyr, vi kan udlåne til en anden husstand, der kan have glæde af det, indtil deres bolig også kobles på fjernvarmenettet.

Vi udlåner kun gasfyr af nyere modeller af større mærker, som fungerede fint i de hjem, hvor de var i brug. Desuden er de afmonteret af en fagmand, som ved, at de skal benyttes igen. Vi tager dog ikke ansvar eller stiller garanti for det fyr, du låner. Så snart du har fået installeret et fjernvarmeanlæg og kan aftage fjernvarmen, skal gasfyret afleveres til os igen.

Du betaler for installationen – men ikke for lån af fyret

Det koster ikke noget at låne fyret af os, men du er ansvarlig for at få en autoriseret VVS’ er til at installere gasfyret, og det sker for egen regning. En installation af et brugt gasfyr varierer i pris, men det kan koste op til 15-20.000 kr. Du står også selv for drift og vedligehold af fyret samt omkostningerne forbundet med brugen af det.

Hvis du vælger Model A, når du skifter til fjernvarme, står vi for at nedtage og medtage gasfyret, når vi er klar til, at du kan aftage fjernvarmen. Har du valgt Model B, skal du selv sørge for og bekoste nedtagning og tilbagelevering til os. Læs i øvrigt mere om vores modeller.

Få mere viden

Dan dig et overblik over overgangen til fjernvarme fra start til slut, eller få svar på andre ofte stillede spørgsmål inden et skift til fjernvarme.

Vil du høre mere om muligheden for midlertidigt lån af et gasfyr? Ring til os på 70 20 58 50 eller send en mail til info@ggfjernvarme.dk.