De 5 største fordele

Gladsaxe Kommunes borgere er i gang med til at slå dansk varmerekord. 85% af de boligejere, der får tilbudt miljøvenlig energi i flydende form, siger ja. Se her, hvorfor så mange er vilde med varmen i vores rør.

Fordel 1: Miljøregnskabet viser grønt

I dag kommer mere end 85 % af fjernvarmens energi fra vedvarende energikilder som halm, flis, affald, sol og vind og fra samproduktion med el. Procenten stiger år for år, og vi stopper ikke, før 100 % af byens varme er grøn. Vi går efter, at det sker i 2025. Går du med?


Fordel 2: Lydløst. Lugtfrit. Pladsbesparende.

Med fjernvarme i huset bliver fyret erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeboks på væggen. Herfra strømmer der stabil og billig varme ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner. Fjernvarmeboksen er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret. Så katten mister ganske vist sin lune, energislugende yndlingsplads ovenpå fyret, men til gengæld breder fjernvarmehyggen sig i husets radiatorer.


Fordel 3: En prismæssigt fornuftig løsning

Har du oliefyr i dag, kan du glæde dig til, at varmen bliver billigere. Ved at gå fra olie til fjernvarme vil du nok opleve en besparelse. Gasprisen har svinget meget i de seneste år. Derfor ændrer prisforskellen sig mellem gas og fjernvarme også løbende. Erfaringen siger dog, at fjernvarme er en prismæssigt fornuftig løsning.


Fordel 4: Selvkørende fra dag ét

Anlægget er fuldt klimastyret og slår automatisk over på vinterdrift, når udetemperaturen falder – og tilbage til sommerstatus, når solen skruer op for charmen. Dit forbrug af varme bliver fjernaflæst, så vi kan følge med og hurtigt reagere, hvis der er uforklarlige udsving. Vores servicetekniker kommer forbi efter behov og reparerer for vores regning. Denne service plus reparationer og udskiftning til nyt anlæg er med i aftalen for alle kunder under Model A.


Fordel 5: Du sparer mindst 50.000 kr. i kampagneperioden

Inden vi kommer til dit kvarter med fjernvarme, får du tilbud om at tilslutte dig. Siger du ja, inden gravearbejdet går i gang, får du alle installationer både ude og inde, uden du skal have penge op af lommen. Alene de udendørs installationer har en værdi af mindst 50.000 kr. Vi sørger for al fremtidig service og reparation som en del af aftalen. Denne ordning hedder Model A.

Du kan også vælge Model B. Her afholder vi udgifterne til anlægsarbejdet, som ellers koster et tilslutningsbidrag på p.t. 50.000 kr. Resten af installationen bestiller og betaler du selv hos en VVS-installatør efter eget valg. Til gengæld betaler du lidt mindre over varmeregningen.

For begge modeller gælder, at du skal sige ja til fjernvarme, inden gravearbejdet i dit kvarter begynder.