Gentofte Gladsaxe Fjernvarmes bestyrelse

Se, hvem der sidder i vores bestyrelse, og læs referater fra bestyrelsesmøderne her:

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har en bestyrelse på tre medlemmer, som er udpeget af de to kommuners kommunalbestyrelse og byråd. Kommunerne udpeger på skift hhv. formanden og de to menige medlemmer af bestyrelsen.

Gladsaxe har i denne valgperiode udpeget formanden for bestyrelsen. Formandsperioden følger den kommunale valgperiode, og bestyrelsen forventes derfor at sidde frem til kommunalvalget i 2025.

Tom Vang Knudsen, formand

Socialdemokratiet, Gladsaxe Kommune

Karen Riis Kjølbye, medlem

Det Konservative Folkeparti, Gentofte Kommune

Niels Sørensen, medlem

Stabs- og projektchef, Gladsaxe Kommune