Når du skal flytte

Når du flytter, skal du huske at informere os om det, så vi kan afregne korrekt, og du ikke som fraflytter kommer til at hænge på regninger, som ikke er dine. Derfor er det også vigtigt at få aflæst måleren og give os besked.

Det skal du informere os om

For at kunne opgøre dit forbrug og afregne korrekt, når du flytter, skal du oplyse:

 1. Flyttedato
 2. Aflæsning af varmemåleren (aflæst på fraflytningstidspunktet):
  • GJ/MWh
  • Tælletimer (h)
  • M3
  • E9
 3. Fraflytters nye adresse, telefonnummer og mailadresse
 4. Tilflytters adresse, telefonnummer og mailadresse.

Hvis du sælger din bolig gennem en ejendomsmægler, sørger mægleren typisk for at give besked, men sørg for en sikkerheds skyld for at følge op på, at det er sket, og at vi har fået de rigtige oplysninger.

Læs detaljerne om ejer eller kundeskifte i vores leveringsbestemmelser under punkt 16.

Giv os besked på det rette tidspunkt

Ved flytning hæfter fraflytter for varmeforbruget, indtil aftaleforholdet er overgået til tilflytteren. Husk derfor at aflæse varmemåleren ved fraflytning og sende os tallene. Du eller din ejendomsmægler skal altså først give os besked på overtagelsesdagen – og senest otte dage efter.

Print, udfyld og returner vores flytteoplysningsskema. Under skemaet finder du vejledning til aflæsningen.

Der er link til sikker forsendelse (digital post) her på siden lige under vores adresse.