Sidste nyt om fjernvarme

Her på siden finder du løbende nyt om fjernvarmen i Gladsaxe

Bliver dit badevand grønt, er det ikke en krokodille

I juli måned får du som fjernvarmekunde måske grønt badevand. Vi tilsætter nemlig et sporstof til fjernvarmevandet for at finde lækager i brugernes anlæg. Farvestoffet er ufarligt og forsvinder hurtigt igen.

Klik for at læse nyheden her.

Klik her for at få svar på FAQ om det grønne sporstof.

Klik her for at læse mere på vores temaside om det grønne sporstof.

08-07-2021

Grøn fjernvarme på vej til flere dele af Gladsaxe Kommune

6. juni 2021 1. godkendte Byrådet i Gladsaxe Kommune et projektforslag til udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. Projektforslaget betyder, at ca. 1.900 ejendomme kan få tilbud om at tilslutte sig fjernvarmenettet de næste fire år. Projektet er lige nu i høring, og vi forventer, at det bliver endelig godkendt i løbet af efteråret.

Læs nyheden her.

11-06-2021

Vi har revideret vores leveringsbestemmelser

Gladsaxe Byråd har vedtaget at revidere leveringsbestemmelserne for Gladsaxe Fjernvarme. Ændringerne vedrører bl.a. fjernaflæsning af varmeforbruget og ændring i udtrædelsesvilkår og muligheden for at vælge Model A.

De nye leveringsbestemmelser vil træde i kraft 1. maj 2021 for eksisterende kunder, mens de vil gælde for nye kunder, når Byrådet har godkendt dem, og de er anmeldt til Forsyningstilsynet.

De største ændringer i leveringsbestemmelserne:

 • Definitionerne er blevet opdateret, så de afspejler de tekniske ændringer af leveringsbestemmelserne.
 • Det er nu kun muligt at vælge Model A, ’hvis dette er teknisk muligt’, ellers kan man vælge Model B.
 • Beføjelserne i forhold til betalingsmisligholdelse er blevet præciseret. Nu er der ingen eventuelle undtagelser.
 • Måling af fjernvarmeforbrug sker nu kun ved fjernaflæsning.
 • Udtrædelsesvilkårene omfatter nu alle kunder, uanset størrelse.
 • Adresse på tilsyns- og klagemyndighed, Datatilsynet, er blevet ændret.

De fleste ændringer påvirker ikke din hverdag, men enkelte ændringer kan dog få betydning for din fjernvarmeforsyning. For eksempel er der forbehold for at overgå fra Model B til Model A. Desuden gælder bestemmelsen om betaling af udtrædelsesgodtgørelse fremover alle kunder, også kunder med tilslutningsanlæg under 80 kW, hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der bliver ledig ved udtrædelse til andre kunder.

Se referatet fra byrådsmødet punkt 9

Læs de nye leveringsbestemmelser på Gladsaxe Fjernvarmes hjemmeside her

05-03-2021

Husk, at skylle installationerne igennem, hvis du har været væk fra adressen et stykke tid

I forbindelse med coronakrisen har du måske været væk fra din virksomhed eller institution i en periode. Når du så vender tilbage til din virksomhed, institution eller bopæl efter et par uger eller mere, skal du huske at lade både det kolde og det varme vand løbe et stykke tid, inden du bruger af vandet. Vand, der har stået stille i rørene i en længere periode, skal skylles ud af systemet. Det skal du gøre, fordi stillestående vand kan danne grobund for bakterier. Det er især relevant i større ejendomme, men det er altid en god ide at lade vandet løbe lidt, hvis det har stået stille i en længere periode – også i private husholdninger.

24-04-2020

Forholdsregler vedrørende Corona-virus i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
På grund af den aktuelle situation i forhold til spredning af coronavirus lukker Gentofte Gladsaxe Fjernvarme ned for al aktivitet, der ikke omfatter generel fjernvarmedrift og akutte driftsproblemer.

Vi aflyser også borgermødet mandag den 16. marts 2020. Borgermødet er en anledning til at stille spørgsmål til processen med at få fjernvarme. Vi har inviteret potentielle kunder i området, hvor vi netop nu tilbyder gratis tilslutning. Da vi nu har valgt at aflyse borgermødet, vil vi i stedet sende ekstra oplysninger om fjernvarmeprocessen til dig, der er omfattet af kampagnen, men endnu ikke har tilmeldt dig.

Ring venligst kun til os, hvis det drejer sig om et akut driftsproblem. F.eks. hvis du mangler varme i hele huset.

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på info@ggfjernvarme.dk. Her hjælper vi, så godt det er muligt, under de nuværende omstændigheder.

12-03-2020

Vi har opdateret vores leveringsbestemmelser
Den 26. februar 2020 vedtog Gladsaxe Byråd at opdatere leveringsbestemmelserne og andre aftaledokumenter for Gladsaxe Fjernvarme. Vi justerer Leveringsbestemmelserne, som ikke er blevet ændret siden 2015, så de lever op til den seneste lovgivning inden for energiområdet.

I leveringsbestemmelserne er der tilføjet og justeret tekst på følgende områder:

 • Etablering af stikledning og fjernvarmeforsyning
 • Tilslutnings- og byggemodningsbidrag
 • Måling af fjernvarmeforbrug
 • Selskabets beføjelser ved betalingsmisligholdelse
 • Ejerskifte/kundeskifte
 • Tilsyns- og klagemyndigheder.

Ændringerne træder i kraft for nye kunder den 27. februar 2020, når de er anmeldt til Forsyningstilsynet. For eksisterende kunder træder ændringerne i kraft fra den 1. juni 2020. De fleste ændringer påvirker ikke din hverdag, men enkelte ændringer kan dog få betydning for din fjernvarmeforsyning.

For eksempel er der, under Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen, præciseret, at Gladsaxe Fjernvarme fremover regulerer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen varierende mellem 95 og 63 grader °C. Grænsen er dermed blevet sænket fra 65 °C til 63 °C.

Et andet eksempel vedrører Måling af fjernvarmeforbrug. Her er afsnittet udvidet med en beskrivelse af fjernaflæsning, kontrolaflæsning, selvaflæsning og hvordan vi afregner fjernvarmeforbruget. Desuden er der angivet, at du som kunde ikke må bryde plomben eller afbryde strømmen til Varmemåleren.

Under Tilsyns- og klagemyndigheder er der tilføjet EU-kommissionens online klageportal, og hvordan Gladsaxe Fjernvarme håndterer databeskyttelsesforordningen (GDPR) og dtabeskyttelsesloven.

De reviderede leveringsbestemmelser ligger tilgængelige på vores hjemmeside: Gladsaxefjernvarme.dk. Vælg Spørgsmål og faktaDet med småt: https://gladsaxefjernvarme.dk/privat/faq/det-med-smaat/

Vi har også opdateret følgende dokumenter:

 • Leveringsbestemmelser for fjernvarme som dækker almindelige bestemmelser og tekniske bestemmelser relateret til drift.
 • Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer som anvendes i forbindelse med dimensionering og ibrugtagning af fjernvarmeanlæg.
 • Leveringsaftale. Det seneste format for forbrugere op til 80 kW.
 • Specifikation for standardinstallation af tilslutningsanlæg op til 80 kW, Model A
 • Specifikation for standardinstallation for tilslutningsanlæg, Model B
 • Specifikation af service og vedligehold for tilslutningsanlæg op til 80 kW, Model A.

Vi har lagt en sammenfatning af de netop godkendte ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser og aftaledokumenter på vores hjemmeside. Læs sammenfatningen her

27-02-2020

Varsel om ændring i udregning af incitamentstaksten for Model B kunder

Ny beregning for incitamentstaksten

Fra 1. januar 2020 vil Gladsaxe Fjernvarme beregne incitamentstaksten for Model B kunder ud fra gennemsnitstemperaturen på returvandet. Hidtil har vi beregnet taksten ud fra intervallet mellem fremløbstemperaturen og returtemperaturen. Fra 1. januar 2020 udbetaler vi refusion, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er lavere end 45°C. På samme måde opkræver vi en afgift, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er højere end 45°C.
Vi har sendt brev ud til alle vores kunder i Gladsaxe Kommune 30. september 2019.

Læs brevet her

11-10-2019

Der er noget i luften i marts 2019

Vi termograferer ledningsnettet med en drone

I løbet af marts 2019 overflyver vi vores ledningsnet i den østlige del af kommunen med en drone med termisk kamera. Den vestlige del af kommunen får fjernvarme fra Vestforbrænding – derfor kommer vi kun i den østlige del. Dronen kan termografere de rør, vi har gravet ned i vejen. Det tegner et kort over varmeudstrålingen, som vi kan bruge til at komme på sporet af eventuelle lækager på fjernvarmerørene. Når vi er færdige med flyvningerne, vil vi udbedre de fejl, vi finder, så vi kan sørge for, at energien bliver udnyttet optimalt.

Dronen vil flyve i ca. 100 meters højde, og det er derfor ikke sikkert, at du kan høre eller se den. Vi termograferer kun fjernvarmeledningerne og optager derfor ikke billeder af dig, dit hus eller din have.

Vejret skal være koldt og skyet, når vi slipper dronen løs. Derfor ved vi ikke præcis hvilke dage, overflyvningen finder sted. Men hvis du ser en drone flyve rundt i kommunen, så er det sandsynligvis Gentofte Fjernvarme som er i færd med at lede efter steder, hvor vandet ikke flyder som det skal.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på 70 20 58 50 eller på mail info@ggfjernvarme.dk

11-03-2019

Varsel om ændrede betalingsbetingelser og rente ved for sen betaling

Din regning for fjernvarme bygger på et takstblad, som er vedtaget af Byrådet og anmeldt til Forsyningstilsynet. Takstblad for 2019 er ved at blive lavet, men du får allerede nu et varsel om, at der vil ske ændringer på to punkter fra 1. januar 2019. Alle kunder vil få en acontoopkrævning hvert kvartal, og vi ændrer rente fra 7% til 8% ved for sen betaling.

27-09-2018

Første bestyrelsesmøde i Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Onsdag den 30. maj 2018 holder bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S sit første ordinære bestyrelsesmøde


Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme er gået i luften

Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er nu blevet ét fælles kommunalt serviceselskab – Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme. Vi har fået nyt telefonnummer og mailadresse, men vi laver stadig det samme.

Læs nyheden: Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme er gået i luften


Gladsaxe Fjernvarme termograferer ledningsnettet med en drone

Gladsaxe Fjernvarme vil overflyve hele ledningsnettet i løbet af februar 2018

Læs nyheden: Gladsaxe Fjernvarme termograferer ledningsnettet med en drone


Gladsaxe Fjernvarme kvalitetssikrer fjernvarmenettet i hele kommunen

Fjernvarmen udbedrer i øjeblikket en række fjernvarmearbejder på tværs af kommunen

Læs nyheden: Gladsaxe Fjernvarme kvalitetssikrer fjernvarmenettet i hele kommunen


Et skridt nærmere et fælles fjernvarmeselskab

Igennem to år har Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme haft et tæt samarbejde. Først på enkelte udvalgte projekter – og sidenhen har de administrative medarbejdere fra de to selskaber arbejdet fra samme adresse på Brandstationen på Bernstorffsvej, hvor medarbejdere løser opgaver for begge forsyningsselskaber.

Læs nyheden: Et skridt nærmere et fælles fjernvarmeselskab 


Ingen store ekstraregninger i Gladsaxe

I en principiel sag fra Herning har det lokale energiselskab fået lov til at opkræve en stor ekstraregning direkte hos fjernvarmekunderne. I Gladsaxe har vi hverken behov, ønske eller mulighed for noget tilsvarende, og derfor er der ingen uventede ekstraregninger i vente i Gladsaxe.

Læs nyheden: Ingen store ekstraregninger i Gladsaxe


Arbejder sammen – grønt og godt

Både Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er i disse år godt i gang med at udbygge fjernvarmenettet i de to kommuner. Det varme vand flyder allerede på tværs af kommunegrænserne, og derfor starter vi nu et formelt samarbejde på fjernvarmeområdet.

Læs nyheden: Arbejder sammen – grønt og godt


Nye vilkår for udbygningen

Energistyrelsen fastsætter jævnligt en række vilkår og forudsætninger for udbygning af fjernvarmen over hele landet. Opdaterede vilkår påvirker fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe.

Læs nyheden: Nye vilkår for udbygningen


Nye planer for fjernvarmearbejdet

Arbejdet med udbygning af fjernvarmenettet omkring Søborg Hovedgade har nu været i gang et par år. Mange nye ejendomme har fået glæde af den miljørigtige fjernvarme, men anlægsarbejdet har også budt på udfordringer. Derfor afslutter vi samarbejdet med entreprenøren Kamco og lægger nye planer for fjernvarmearbejdet.

Læs nyheden: Nye planer for fjernvarmearbejdet


Eftersyn af udbygningsplanerne

Fjernvarmenettet udbygges løbende i disse år, så endnu flere kan tilslutte sig fjernvarme. Lige i øjeblikket kigger vi på planerne for resten af udbygningsarbejdet.

Læs nyheden: Eftersyn af udbygningsplanerne


Ny rekordtilslutning til fjernvarme

Tilslutningen til fjernvarmeprojektet er større end nogensinde. Hele 81% af husstandene i et område i Dyssegård har netop valgt at udskifte olie- eller gasfyret med den miljørigtige fjernvarme.

Læs nyheden: Ny rekordtilslutning til fjernvarme