Sidste nyt om fjernvarme

Her på siden finder du løbende nyt om fjernvarmen i Gladsaxe

Varsel om ændrede betalingsbetingelser og rente ved for sen betaling

Din regning for fjernvarme bygger på et takstblad, som er vedtaget af Byrådet og anmeldt til Forsyningstilsynet. Takstblad for 2019 er ved at blive lavet, men du får allerede nu et varsel om, at der vil ske ændringer på to punkter fra 1. januar 2019. Alle kunder vil få en acontoopkrævning hvert kvartal, og vi ændrer rente fra 7% til 8% ved for sen betaling.

27-09-2018

Første bestyrelsesmøde i Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Onsdag den 30. maj 2018 holder bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S sit første ordinære bestyrelsesmøde


Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme er gået i luften

Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er nu blevet ét fælles kommunalt serviceselskab – Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme. Vi har fået nyt telefonnummer og mailadresse, men vi laver stadig det samme.

Læs nyheden: Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme er gået i luften


Gladsaxe Fjernvarme termograferer ledningsnettet med en drone

Gladsaxe Fjernvarme vil overflyve hele ledningsnettet i løbet af februar 2018

Læs nyheden: Gladsaxe Fjernvarme termograferer ledningsnettet med en drone


Gladsaxe Fjernvarme kvalitetssikrer fjernvarmenettet i hele kommunen

Fjernvarmen udbedrer i øjeblikket en række fjernvarmearbejder på tværs af kommunen

Læs nyheden: Gladsaxe Fjernvarme kvalitetssikrer fjernvarmenettet i hele kommunen


Et skridt nærmere et fælles fjernvarmeselskab

Igennem to år har Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme haft et tæt samarbejde. Først på enkelte udvalgte projekter – og sidenhen har de administrative medarbejdere fra de to selskaber arbejdet fra samme adresse på Brandstationen på Bernstorffsvej, hvor medarbejdere løser opgaver for begge forsyningsselskaber.

Læs nyheden: Et skridt nærmere et fælles fjernvarmeselskab 


Ingen store ekstraregninger i Gladsaxe

I en principiel sag fra Herning har det lokale energiselskab fået lov til at opkræve en stor ekstraregning direkte hos fjernvarmekunderne. I Gladsaxe har vi hverken behov, ønske eller mulighed for noget tilsvarende, og derfor er der ingen uventede ekstraregninger i vente i Gladsaxe.

Læs nyheden: Ingen store ekstraregninger i Gladsaxe


Arbejder sammen – grønt og godt

Både Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er i disse år godt i gang med at udbygge fjernvarmenettet i de to kommuner. Det varme vand flyder allerede på tværs af kommunegrænserne, og derfor starter vi nu et formelt samarbejde på fjernvarmeområdet.

Læs nyheden: Arbejder sammen – grønt og godt


Nye vilkår for udbygningen

Energistyrelsen fastsætter jævnligt en række vilkår og forudsætninger for udbygning af fjernvarmen over hele landet. Opdaterede vilkår påvirker fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe.

Læs nyheden: Nye vilkår for udbygningen


Nye planer for fjernvarmearbejdet

Arbejdet med udbygning af fjernvarmenettet omkring Søborg Hovedgade har nu været i gang et par år. Mange nye ejendomme har fået glæde af den miljørigtige fjernvarme, men anlægsarbejdet har også budt på udfordringer. Derfor afslutter vi samarbejdet med entreprenøren Kamco og lægger nye planer for fjernvarmearbejdet.

Læs nyheden: Nye planer for fjernvarmearbejdet


Eftersyn af udbygningsplanerne

Fjernvarmenettet udbygges løbende i disse år, så endnu flere kan tilslutte sig fjernvarme. Lige i øjeblikket kigger vi på planerne for resten af udbygningsarbejdet.

Læs nyheden: Eftersyn af udbygningsplanerne


Ny rekordtilslutning til fjernvarme

Tilslutningen til fjernvarmeprojektet er større end nogensinde. Hele 81% af husstandene i et område i Dyssegård har netop valgt at udskifte olie- eller gasfyret med den miljørigtige fjernvarme.

Læs nyheden: Ny rekordtilslutning til fjernvarme