Vi skal udnytte energien endnu bedre for at få økonomisk fordel

Grænsen for betaling efter incitamentstakst bliver sænket med én grad pr. 1. januar 2024 (til 44 °C). Afregningen sker efter det, som hedder incitamentstakst. Hvis du har Model A, tager vi ansvaret for denne del, og du skal ikke afregne incitamentstakst.

Antallet af fjernvarmekunder i Gladsaxe Fjernvarme vokser markant i de kommende år, bl.a. pga. udbygningen af fjernvarmenettet. Det er en fordel, at vi er flere til at dele udgifterne til drift og vedligehold, men samtidig er det nødvendigt at udnytte fjernvarmen bedre.

Kort om fjernvarme og incitamentstakst

Vandet fra fjernvarmenettet er mellem 60 og 100°C, når det kommer til din bolig. Dit fjernvarmeanlæg sender varmen videre til vandet i dit centralvarmesystem, som bruger af energien og dermed afkøler vandet. Herefter sender systemet det køligere vand retur til fjernvarmeværket. Her bliver det så varmet op igen. Jo mere varme fjernvarmevandet afgiver hjemme hos dig, jo bedre udnytter du energien.

Se en film på under to minutter om, hvordan fjernvarme fungerer.

Betal eller få bonus afhængigt af returtemperaturen

Temperaturen på det vand, som sendes tilbage til fjernvarmeværket fra dit anlæg, hedder returtemperaturen.

Hvis returtemperaturen i gennemsnit over et år er højere end 45°C, koster det en afgift. Omvendt er der refusion at hente, hvis temperaturen er lavere. Fra januar 2024 bliver grænsen 44°C, og den sænkes med en grad hvert år i de næste fem år.

Du kan se din gennemsnitlige returtemperatur for sidste år på din varmeopgørelse.  Læs desuden vilkårene for incitamentstakst i vores takstblad og leveringsbestemmelser.

Få efterset dit fjernvarmeanlæg for bedre udnyttelse

Det kan være, at dit anlæg kan optimeres, så du kan slippe for at betale afgift eller få mere i refusion. Det kan være en god ide at få en VVS-installatør til at gennemgå anlægget og udføre eventuelle reparationer eller vedligehold.

Når vi udnytter energien bedre, forbruger vi mindre. Det er vigtigt både for klimaet og for fortsat at have varmeforsyning til alle fjernvarmekunderne. Derfor giver det også mening, at man får en økonomisk fordel af at udnytte energien bedre i sin bolig.