Sådan behandler vi dine data

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme er et serviceselskab, der betjener fjernvarmekunder, borgere og virksomheder i Gentofte og Gladsaxe Kommuner. Vi er den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har fokus på at beskytte de personoplysninger om dig, som vi behandler. Vi behandler personoplysninger i henhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du får også information om dine rettigheder, hvem vi videregiver dine oplysninger til, samt hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Vores kontaktoplysninger:

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 70 20 58 50
info@ggfjernvarme.dk

Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

I forbindelse med vores serviceydelser til dig vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Vi bestræber os på ikke at indhente flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt.

Vi indsamler dine personoplysninger på forskellige måder. Ofte vil du selv give os oplysningerne ifm. fx et besøg hos dig, eller når du laver aftaler med os. Vi kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder og registre. Fx kan vi indhente oplysninger om dig fra Folkeregistret og om din ejendom fra BBR-registret. I andre tilfælde modtager vi oplysninger om dig fra andre ifm. behandling af deres sag, fx hvis du er deres ægtefælle eller nabo.

Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi indhenter om dig fra andre.

GGF foretager videoovervågning på udvalgte lokationer som kriminalitetsforebyggende foranstaltning. Der er opsat tydelig skiltning de steder, hvor GGF videoovervåger området. Det er GGF, der ejer og driver overvågningskameraerne, og det er kun GGF, der har adgang til det optagede materiale. GGF videregiver optagelserne til politiet, hvis der er mistanke om kriminalitet. Efter 30 dage bliver optagelserne slettet.

Videregiver vi dine oplysninger?

I visse tilfælde videregiver vi dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, vores entreprenører eller andre samarbejdspartnere, fx i forbindelse med gravearbejde hos dig.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte opgaveområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller om dine rettigheder iht. databeskyttelsesforordningen, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO). Vi bruger samme databeskyttelsesrådgiver som Gentofte Kommune. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail: databeskyttelse@gentofte.dk. Du kan også henvende dig telefonisk på 39 98 00 00.

Brug Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. Find Gentofte Kommune som modtager og angiv ”Databeskyttelse” i emnefeltet.

Hvis du ønsker at klage over den måde, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme behandler dine personoplysninger på, skal du gøre det til Datatilsynet. Læs mere på www.datatilsynet.dk.