Model A eller B?

97 % af vores kunder vælger Model A, når de skal have fjernvarme lagt ind.

Med Model A (Standardaftale) står Gladsaxe Fjernvarme for alt det praktiske fra første spadestik til varme radiatorer. I Model B (Minimumsaftale) har du selv ansvaret for noget af arbejdet. Læs mere om de to modeller herunder, inden du beslutter dig.

Klik her for at læse mere om installation af fjernvarme i erhverv, boligforeninger og institutioner.

MODEL A: Standardaftale
Vi klarer det hele!

Det hele er med i pakken, inkl. service.

  1. Vi fører fjernvarmen ind i huset.
  2. Vi installerer et fjernvarmeanlæg og slutter det til dit centralvarmeanlæg (radiatorer, varmt vand og gulvvarme).
  3. Vi vedligeholder fjernvarmeanlægget og udskifter til et nyt, når det om mange år er udtjent. Alt sammen som en del af aftalen.
  4. Du betaler lidt ekstra – som beskrevet i vores takstblad.

MODEL B: Minimumsaftale
Du gør-meget-selv!

Du påtager dig en del af arbejdet og udgiften.

  1. Vi fører fjernvarmen ind i huset.
  2. Du får selv et VVS-firma til at udføre resten af arbejdet og betaler for det selv (dvs. nedtagning af fyr, køb og installation af fjernvarmeanlæg og andre nødvendige installationer samt alt løbende vedligehold).
  3. Til gengæld betaler du lidt mindre for varmen, fordi du ikke betaler supplerende takst for fjernvarmeanlægget.

Model A: Standardaftale

Med Model A anlægger vi stikledningen fra hovedledningen i vejen og ind til din bolig. Vi fører stikledningen gennem ydermuren, og inde i huset trækker vi rør hen til det sted, hvor fjernvarmeanlægget skal være. Dit gamle gasfyr eller oliefyr (op til 1200 l) med tilhørende varmtvandsbeholder tager vi ned og kører væk, og i stedet sætter vi et nyt fjernvarmeanlæg op og slutter det til dit eksisterende centralvarmeanlæg.

Til sidst sætter vi en måler på og tjekker, at det hele fungerer.

Fordi fjernvarmeanlægget er vores ejendom står vi også for service og vedligehold og af det.

Se den fulde beskrivelse af en installationen i “Specifikation for standardinstallation – Model A”.

Model B: Minimumsaftale

Med Model B anlægger vi stikledningen fra vejen og ind til dit hus. Vi fører stikledningen gennem ydermuren, og inde i huset sætter vi et sæt ventiler. Du kontakter selv en VVS’er for at få et tilbud på levering og montering af et fjernvarmeanlæg i din bolig. Du skal selv bekoste opsætningen af det.

Når din VVS’er har monteret fjernvarmeanlægget og tjekket, at det hele fungerer, kommer vi forbi og sætter en måler på.

Fordi fjernvarmeanlægget er din ejendom, står du selv for service og vedligehold af det samt betaling for dette.

Hent den fulde beskrivelse af installationen i “Specifikation for standardinstallation – Model B”.