Model A eller B?

97 % af vores kunder vælger Model A, når de skal have fjernvarme lagt ind. Helt enkelt!

Med Model A (Standardaftale) står Gentofte Gladsaxe Fjernvarme for alt det praktiske fra første spadestik til varme radiatorer. I Model B (Minimumsaftale) har du selv ansvaret for noget af arbejdet. Læs mere om de to modeller herunder, inden du beslutter dig.

Klik her for at læse mere om installation af fjernvarme i erhverv, boligforeninger og institutioner.

MODEL A: Standardaftale
Vi klarer det hele!

Det hele er med i pakken inkl. fremtidig service.

  1. Vi fører fjernvarmen ind i huset.
  2. Vi installerer et fjernvarmeanlæg og slutter den til dit centralvarmeanlæg (radiatorer, varmt vand, gulvvarme).
  3. Vi vedligeholder også fjernvarmeanlægget og udskifter til et nyt, når den om mange år er udtjent. Alt sammen som en del af aftalen.
  4. Du betaler lidt ekstra – som beskrevet i vores takstblad.

Hent den fulde beskrivelse af en Model A-standardinstallation her.

MODEL B: Minimumsaftale
Du gør-meget-selv!

Du påtager dig en del af arbejdet og udgiften selv.

  1. Vi fører fjernvarmen ind i huset.
  2. Du får selv et VVS-firma til at udføre resten af arbejdet og betaler for det selv, dvs. nedtagning af fyr, køb og installation af fjernvarmeanlæg og andre nødvendige installationer samt alt vedligehold.
  3. Til gengæld betaler du lidt mindre for varmen, fordi du ikke betaler supplerende takst for fjernvarmeboksen.

Hent den fulde beskrivelse af en Model B-standardinstallation her.

Model A: Standardaftale

Med Model A anlægger vi stikledningen fra vejen og ind til dit hus. Vi fører stikledningen gennem ydermuren, og inde i huset trækker vi rør hen til det sted i fyrrummet, hvor fjernvarmeboksen skal hænge. Dit gamle gas- eller oliefyr med tilhørende varmtvandsbeholder tager vi ned og kører væk, og i stedet sætter vi en ny fjernvarmeboks op og slutter den til dit eksisterende centralvarmeanlæg.

Til sidst sætter vi en måler på og tjekker, at det hele fungerer.

Fordi anlægget er vores ejendom står vi også for service og vedligehold af din fjernvarmeboks – altid fremover. Helt enkelt.

Se alle detaljer i ‘Specifikation for standardinstallation – Model A’ her.

Model B: Minimumsaftale

Med Model B anlægger vi stikledningen fra vejen og ind til dit hus. Vi fører stikledningen gennem ydermuren, og inde i huset sætter vi et sæt ventiler. Du kontakter selv en VVS’er og får et tilbud på at få leveret og monteret en fjernvarmeboks.

Når din VVS’er har monteret din fjernvarmeboks og tjekket, at det hele fungerer, så kommer vi forbi og sætter en måler på.

Fordi anlægget er din ejendom står du også for service og vedligehold af din fjernvarmeboks – altid fremover. Kontakt din VVS’er for et tilbud på en serviceaftale.

Se alle detaljer i ‘Specifikation for standardinstallation – Model B’ her.