Fjernvarmetaksten stiger en smule pr. 1. januar 2024

Øgede omkostninger til køb af varme og generelt stigende låneomkostninger er den primære årsag til en mindre stigning i fjernvarmetaksten. Stigningen træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Tabel, der viser hvordan fjernvarmetaksten bliver i det nye år ved at sammenligne fjernvarmetaksten i 2023.

Derfor stiger fjernvarmetaksten
Fra 1. januar 2024 stiger fjernvarmetaksten en anelse, fordi vores fjernvarmeleverandør Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) har hævet prisen på den varme, vi køber. Desuden er der en generel stigning på lånerenter, som har indvirkning på fjernvarmetaksten.

Sådan bliver fjernvarmetaksten fra det nye år
Her kan du se taksten i 2023 sammenlignet med taksten fra 1. januar 2024:

For et standardhus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 MWh vil de nye takster medføre en samlet stigning i fjernvarmetaksten i 2024 på 259 kr. inkl. moms – fra 16.381 kr. i 2023 til 16.640 kr. i 2024. Dette svarer til en takststigning på 1,6 %.

For en standardlejlighed på 75 m2 med et årligt forbrug på 15,0 MWh vil de nye takster medføre en samlet stigning i fjernvarmetaksten i 2024 på 220 kr. inkl. moms – fra 13.707 kr. i 2023 til 13.927 kr. i 2024. Dette svarer til en takststigning på 1,6 %.

Klik her for at se vores takstblade, og klik her for at se en forklaring på de forskellige tal på din fjernvarmeregning.

Vi tjener ikke penge på takststigningen
Som alle fjernvarmeforsyninger i Danmark er vi underlagt varmeforsyningslovens ”hvile i sig selv”- princip. Det betyder, at udgifter og indtægter skal balancere, og at vi som fjernvarmeforsyning hverken tjener eller taber penge på at levere fjernvarme til kunderne. Som kunde betaler du mere eller får penge retur i form af højere eller lavere takster, alt efter hvordan det samlede regnskab balancerer. Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at grundlaget for fjernvarmetaksten er korrekt.

Byrådet i Gladsaxe vedtog Gladsaxe Fjernvarmes takstblad for 2024 på deres møde den 20. december 2023.