Stabil fjernvarmeforsyning trods stop for russisk gas

Rusland har valgt at stoppe for leverancen af russisk gas til Danmark som en følge af krigen i Ukraine.

Som fjernvarmekunde eller kommende fjernvarmekunde ønsker du måske at vide, hvilken betydning det har for dig. Umiddelbart har beslutningen ikke betydning for varmen hos Gladsaxe Fjernvarmes kunder.

Varmen i Gladsaxe Fjernvarme består kun af en begrænset andel gas. I 2021 var andelen af gas på ca. 7 %. Vores fjernvarmeleverandør kan fortsat få leveret den gas, som de skal bruge.

Vi ved endnu ikke, hvordan den nuværende verdenssituation påvirker energipriserne i de kommende år. Vores brændselssammensætning med mange forskellige varmekilder gør, at vi er mindre følsomme overfor de kraftige prisstigninger på fossile brændsler, vi har set det seneste år.

Udfasningen af fossile brændsler er allerede i gang. Den nuværende situation tydeliggør, at vi fortsat skal arbejde målrettet mod at øge andelen af vedvarende energi i vores varmeforsyning.

Vil du sikre dig, at du udnytter fjernvarmen optimalt hjemme hos dig, kan du finde inspiration på Energistyrelsens hjemmeside: Fjernvarme | Energistyrelsen (sparenergi.dk)