Gladsaxe Fjernvarme og MT Højgaard Danmark stopper samarbejdet

Gladsaxe Fjernvarme og MT Højgaard Danmark er blevet enige om at stoppe samarbejdet om udbygningen af fjernvarmenettet i Mørkhøj.

Som led i den grønne omstilling udbygges fjernvarmenettet i disse år i Gladsaxe. Gladsaxe Fjernvarme samarbejder med flere entreprenører, som står for fjernvarmeudrulningen i hver sit område.

Vi tager hånd om udfordringerne i Mørkhøj

Langt de fleste steder skrider arbejdet planmæssigt frem, og beboerne oplever kun de gener, som er uundgåelige i forbindelse med et så omfattende projekt. Men i Mørkhøj har der været ekstraordinære udfordringer med fjernvarmeudrulningen. Især den længere anlægsperiode og de vanskelige trafikale forhold har påvirket beboerne her. Gladsaxe Fjernvarme og entreprenøren MT Højgaard Danmark har derfor efter længere tids forhandlinger sammen valgt at indstille samarbejdet om udrulningen.
Som kommunal fjernvarmeforsyning er det Gladsaxe Fjernvarmes opgave at varetage borgernes interesser. Fokus er på, at opgravning, tilslutninger og reetablering af vejene sker på en god måde. Desværre har vi og MT Højgaard Danmark ikke kunnet blive enige om, hvordan vi færdiggør denne vigtige opgave til alle parters tilfredshed. Sammen har vi derfor vurderet, at alle parter er bedst tjent med, at resten af fjernvarmeprojektet gennemføres med en anden samarbejdspartner.

Vi prioriterer at færdiggøre det igangsatte først

Det betyder uheldigvis, at anlægsarbejdet bliver forlænget til gene for beboere og virksomheder i området. Gladsaxe Fjernvarme gør, hvad de kan, for at få en ny entreprenør på banen, så arbejdet kan færdiggøres hurtigst muligt. Førsteprioriteten er at få afsluttet det arbejde, som MT Højgaard Danmark har påbegyndt. Dernæst vil fokus være på gennemførsel af udbygningen i de områder af Mørkhøj, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er igangsat.

Borgerne informeres rettidigt og inviteres til borgermøde

Gladsaxe Fjernvarme har honoreret den fortrolighed, der er under forhandling om en kontrakts ophør. Det betyder, at det først har været muligt at informere borgerne om sagen straks efter gennemførsel af forhandlingerne. Beboerne er orienteret om situationen og har haft mulighed for at deltage i digitalt borgermøde om emnet den 6. maj 2024. Der er mulighed for at se en optagelse af mødet her: https://gladsaxe.dk/borgermoedefjernvarme.

Klik her for at læse uddybende spørgsmål og svar om ophør af samarbejdet med MT Højgaard Danmark.

Har du flere spørgsmål? Du kan altid kontakte ved at ringe til os på tlf. 7020 5850 eller sende en mail til info@ggfjernvarme.dk.