Spørgsmål og svar om ophør af samarbejde med MT Højgaard Danmark

Hvad er grunden til, at samarbejdet med MT Højgaard Danmark ophører?

Der har været ekstraordinære udfordringer med fjernvarmeudrulningen i Mørkhøj. Især den længere anlægsperiode og de vanskelige trafikale forhold påvirker beboerne i området. Vi og entreprenøren MT Højgaard Danmark har derfor efter længere tids forhandlinger valgt at indstille samarbejdet. Dette er en beslutning taget på baggrund af, at vi varetager borgernes interesser.

Hvem færdiggør arbejdet med udbygning af og tilslutningerne til fjernvarmenettet?

Vi har endnu ikke indgået en aftale med en ny entreprenør og kan derfor ikke sige, hvem der kommer til at færdiggøre arbejdet. Det er dog førsteprioritet for os, at det igangværende arbejde bliver gennemført og afsluttet hurtigt, så beboerne oplever færrest mulige gener på matrikler og veje. Så snart vi ved mere om, hvornår anlægsarbejdet genoptages, og hvem der skal gennemføre det, vil beboere og boligejere blive orienteret.

Er det arbejde, som MT Højgaard Danmark har gennemført, i orden?

Det udførte arbejde er løbende blevet kvalitetssikret. Der kan dog ske fejl, når man arbejder på så omfattende et projekt som udbygning af et fjernvarmenet og tilslutning af så mange boliger. Fejl vil naturligvis blive udbedret. Er du i tvivl om eller utilfreds med noget, er du altid velkommen til at kontakte os ved at sende en mail, evt. med billeddokumentation, til info@ggfjernvarme.dk.

Hvornår fortsætter arbejdet, og hvad betyder det for tidsplanen?

Der er endnu ikke lagt en tidsplan for, hvornår arbejdet fortsætter. Som det første vil de igangværende arbejder blive afsluttet. Sideløbende planlægger vi etableringen af fjernvarme i de områder i Mørkhøj, hvor boligerne endnu ikke er blevet tilsluttet. Skift af entreprenør vil desværre betyde, at der går længere tid, før udbygningen af fjernvarmenettet er gennemført i hele Mørkhøj.

Hvem står for den sidste del af oprydningen på min grund, hvis MT Højgaard Danmark har etableret stikledningen, men der stadig mangler reetablering?

MT Højgaard Danmark vil færdiggøre det mest akutte af det igangværende arbejde og sørge for, at det resterende kan overtages af en anden entreprenør. Hvis der inden da opstår et problem, som kræver akut handling, skal du kontakte os ved at ringe på tlf. 7020 5850.

Hvordan sikrer vi os, at der ikke opstår de samme udfordringer med den kommende entreprenør?

Vi samarbejder med flere entreprenører, og MT Højgaard Danmark har kun stået for en mindre del af den samlede udbygning. De andre samarbejder er velfungerende. Med den nye entreprenør vil vi være særligt opmærksomme på løbende at evaluere og se på, hvad der fungerer, og hvor uenigheder kan opstå, så vi kan tage hånd om dem hurtigt.

Kan jeg annullere min tilmelding til fjernvarmen, hvis jeg ikke længere ønsker fjernvarme?

Ja, du kan annullere din tilmelding til fjernvarme (din leveringsaftale) ved at sende en mail til info@ggfjernvarme.dk. Det kan du gøre, indtil 14 dage før vi begynder at grave på din matrikel.

Hvad gør jeg, hvis mit gasfyr går i stykker, mens jeg venter på fjernvarmetilslutningen?

Hvis dit gasfyr holder op med at virke, kan du låne et brugt gasfyr af os, mens du venter på at få fjernvarme. Det koster ikke noget at låne det, men du har selv ansvar for opsætning, drift og vedligeholdelse af det – og betaler selv for denne del. En opsætning varierer i pris, men kan koste op til 15-20.000 kr. Vi udlåner kun nyere gasfyr af større mærker, som har fungeret, da de blev taget ned, men vi tager ikke ansvar for det eller stiller garanti.

Klik her for at læse mere om at låne et brugt gasfyr i ventetiden.

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har spørgsmål om udbygningen af fjernvarmenettet?

Har du spørgsmål om udbygningen af fjernvarmenettet eller processen, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7020 5850 eller sende en mail til info@ggfjernvarme.dk.

Læs nyheden: ”Vi stopper samarbejde med MT Højgaard i Mørkhøj”