Fjernvarmen udnytter al energien

Fjernvarme er både en bæredygtig og en effektiv løsning, der giver store energibesparelser – især i en kommune som vores med tæt bebyggelse. Her er vi mange, der deles om hver eneste fjernvarmeledning.

Vi sørger for at udnytte brændslerne optimalt ved at sikre minimalt varmetab både på varmeværkerne, under transporten af varmen og i dit fjernvarmeanlæg. Når det varme vand kommer til din bolig, overføres varmen til dine radiatorer og til det varme vand i dine haner. Jo mere vi afkøler fjernvarmevandet her ved at overføre varmen til dit hus, jo bedre udnytter vi i fællesskab energien.

Hjemme hos dig får du installeret en udeføler, så varmen indendørs hele tiden tilpasses vejrforhold og temperaturen udendørs. Det betyder samtidig, at der i dit hus er en stabil temperatur – og at du ikke selv skal tænke på at regulere varmen. På den måde er der både en behagelig temperatur, og vi undgår ressourcespild.

Vores teknikere overvåger hele tiden fjernvarmenettet og optimerer de steder, hvor vi kan se, at varmeudnyttelsen kan være mere effektivt – både i selve distributionsnettet og hjemme hos dig og de andre varmekunder.

Ud over den tekniske styring af nettet har vi fokus på den generelle ressourceudnyttelse i produktionen. I Danmark skaber vi via vindmøller mere el, end forbrugerne har behov for, og den overskydende el udnytter vi så til at opvarme vandet i fjernvarmeanlægget. Det er el, som måske ellers var gået til spilde. På lignende vis udnytter vi overskydende varme fra forbrænding af affald, som ellers ville gå tabt ved bare at blive ledt ud i havet.

Flere steder er der desuden forbundet en economizer til varmesystemet på varmeværkerne. Den udvinder den allersidste energi, der er bundet i vanddampen, inden dampen sendes ud gennem en skorsten. På den måde får vi det maksimale ud som fjernvarme, i stedet for at det sidste bare forsvinder i omgivelserne.
Fjernvarmerørene og selve systemet har en lang levetid på mindst 80 år, fordi de er af høj kvalitet, og vi passer godt på dem. Det bidrager også til maksimal udnyttelse af ressourcerne.