Miljøoptimeret energi fra vedvarende ressourcer

Fjernvarme er opvarmet vand, der strømmer i rør under jorden – fra varmekilden til din bolig. Her afgiver vandet varmen til dine radiatorer og til vandet i dine haner.

Fjernvarmevandet bliver opvarmet af en central varmekilde. I dag kommer over 86 % af fjernvarmens energi fra CO2-neutral affaldsbrænding, samproduktion med el og vedvarende ressourcer i form af vind, vand, sol og biomasse.

Læs mere om, hvordan vi udnytter varmen.

Fjernvarme er fremsynet: Vi omstiller løbende til flere grønne alternativer, så der kommer mere og mere grøn energi i rørene.
Læs mere om den fremtidssikrede løsning, som et skift til fjernvarme er.

Sådan så varmefordelingen ud i 2023:

 

Når 2024 er omme, beregnes varmefordelingen for 2024. Tallene opdateres her på siden, så snart vi har nye tal.

Læs miljødeklarationer fra CTR, som leverer vores varme.